Fullversjon | Stilling ledig
Stilling Ledig:
NRK
NRK SPORT - MARIENLYSTDIVISJONEN
Amedias toppsjef: Vellykket kjøp og fusjon

Amedias toppsjef: Vellykket kjøp og fusjon

Men Are Stokstad innrømmer krevende arbeid.

AV Glenn Slydal Johansen [26.06.2014 11:17]

Torsdag omtaler Journalisten medieforsker Erik Wilbergs forskning på sammenslåingsprosessen mellom A-pressen og Edda Media – fra et ledelsesperspektiv. Han finner at fusjonen var krevende, blant annet ved at selskapet hadde et for stort fokus på å ta ut synergier. Det førte til dårlig kommunikasjon og intern misnøye og usikkerhet i organisasjonen.

Det var daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen som stod for kjøpet av Edda Media til 1,7 milliarder i 2011. Men han trakk seg på tampen av 2012 da det ble kjent at han ble ny kringkastingssjef. Fram til mai 2013 var finansdirektør Glenn Veiby fungerende konsernsjef før Are Stokstad tok over toppjobben.

Stokstad sier det er lagt ned en betydelig innsats i å gjennomføre fusjonen. Han erkjenner at arbeidet har vært krevende, men mener oppkjøpet har vært en suksess:

– Ja, det var krevende. Det lå til grunn for arbeidet som ble nedlagt i forkant av at Medietilsynet sa ja til oppkjøpet. Den tiden benyttet man godt til å planlegge fusjonen.

– Det har vært en vellykket fusjon og integrasjon.

Wilberg mener at perioden med midlertidig forbud mot å integrere A-pressen og Edda Media bidro til å skape uroligheter i selskapet. Men forskeren og konsernsjefen er enige om at selve årsaken lå utenfor selskapets kontroll.

– Vi skulle gjerne kommet hurtigere i gang, blant annet med den digitale utviklingen, sett i ettertid, sier Stokstad.

Til tross for massive kutt på en halv milliard dette halvåret, og varslede kutt i årene som kommer, mener Stokstad Edda-kjøpet var riktig.

– Det har utvilsomt vært forretningsmessig og strategisk riktig for avisene det gjelder. Vi har hentet ut markeds- og kostnadssynergier og vunnet markedsandeler både på papir og digitalt hvert eneste år etter fusjonen.

– Gjelder det salget av TV 2 også?

– Det skjedde forut for fusjonen. Men A-pressen gjorde et godt salg.

– Wilberg skriver at det var et stort fokus på å realisere synergier etter oppkjøpet?

– Det er litt upresist, men jeg skjønner hva du sikter til. Takk og lov for at vi gjennomførte fusjonen med stor kraft og raskt realiserte synergiene, sier Stokstad, og viser igjen til vårens kutt på en halv milliard kroner.

Han erkjenner samtidig at manglende kommunikasjon skapte usikkerhet blant ledere og mellomledere.

– Det er riktig. En av de store hemskoene var det myndighetsbelagte forbudet, og at vi i nesten ett år ikke kunne informere og involvere medarbeiderne dypt ut i organisasjonen.

Om selve målene for oppkjøpet, å ta ut 350 millioner kroner i synergier på kostnader og 150 millioner i økte inntekter, sier Stokstad at konsernet har lykkes.

– Ut fra ambisjonene ved oppkjøpstidspunktet er markedsplanene blitt overoppfylt. Men markedet har falt mer enn vi forutså i 2011.

– Var prisen på 1,7 milliarder kroner for Edda riktig?

– Det blir litt å se tilbake. Med det inntektsfallet mediebransjen nå opplever kan man selvsagt diskutere prisen i et kortsiktig perspektiv. Det viktige er at kjøpet strategisk var riktig.

– På jungeltelegrafen hørtes uttrykket "øksekomiteen"

– På jungeltelegrafen hørtes uttrykket "øksekomiteen"

Krevende sammenslåing i Amedia, ifølge BI-forsker Erik Wilberg. 

AV Glenn Slydal Johansen [26.06.2014 06:00]

Det kommer fram av en forskningsartikkel som førsteamanuensis Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI har skrevet. Han har studert hvordan A-pressens oppkjøp av Edda Media gikk.

Det var 5. desember 2011 at A-pressen bekreftet kjøpet av Edda Media fra britiske Mecom for 1,7 milliarder kroner. Kjøpet ble finansiert blant annet med et lån på 700 millioner kroner fra eierne LO og Telenor. Målet var å spare 350 millioner kroner i kostnader og hente ut 150 millioner kroner i nye inntekter.

Kort tid etter Edda-kjøpet solgte A-pressen sin halvpart av TV 2 til danske Egmont for 2,1 milliarder kroner.

«Øksekomité»

Wilberg skriver at A-pressen overfokuserte på å realisere synergipotensialet. Samtidig måtte det nye konsernet vente på godkjennelse fra myndighetene til oppkjøpet. Medietilsynet ga tommelen opp på visse vilkår først 15. august 2012.

Dette påvirket ifølge medieforskeren organisasjonen på flere måter. En side var at det for ansatte i A-pressen raskt ble klart at innsparingene måtte skje gjennom restrukturering og bemanningskutt:

– På bedriftens jungeltelegraf ble uttrykket «øksekomitéen» hørt, skriver Wilberg.

Kallenavnet viste til prosjektorganisasjonen som ble ledet av de daværende konsernsjefene Thor Gjermund Eriksen i A-pressen og Karl Gunnar Opedal i Edda Media. Under seg hadde de et integrasjonskontor som koordinerte ulike aktiviteter. 

Boston-konsulenter

I tillegg var det opprettet et «rent lag» som jobbet med å finne områder der synergier kunne tas ut. Ifølge Wilberg bestod gruppen av konsulenter fra Boston Consulting Group, som kom tidlig inn i prosessen, med «full tilgang» til alt materiale fra begge sider. 

– De kunne vurdere potensialet for synergier uten å bryte konkurranseloven. Det «rene laget» ser ut som en god ide på papiret. Men det er diskutabelt om du ser på fusjonen fordi det står i veien for utviklingen av tillit mellom ledere i sammenslåingen. Grunnen er at det åpner en arena hvor den nye organisasjonelle identiteten kunne utvikles, skriver forskeren.

Selv om A-pressen faktisk kjøpte Edda Media, var det et bevisst valg å kommunisere oppkjøpet internt som en sammenslåing, ifølge artikkelen.

– Daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen understreket tydelig og gjentok verdien av å se på dette som en fusjon, og ikke et oppkjøp.

Kommunikasjon

En annen side ved forsinkelsen på et halvt år var at kommunikasjon av prosessen ut i organisasjonen ble svekket. Ifølge Wilberg gikk jakten på synergier ut over to faktorer han omtaler som viktige:

– Det første var at kommunikasjonen av rasjonalet for fusjonen, visjonen om et sterkt selskap bestående av lokalmedier som var forberedt for fremtiden. Det andre var at HR- og kommunikasjonsavdelingene forble i linjeorganisasjonen mens viktig arbeid ble utført i prosjektorganisasjonen. Resultatet var at fusjonsprosessen var underkommunisert og at noe HR-arbeid ble glemt, noe som skapte usikkerhet på mange nivåer, også personlig for viktige ledere.

– Visjonen druknet i detaljer om operasjonelle initiativ. 

Når myndighene omsider ga sitt godkjentstempel, kom det ifølge Wilberg en tsunami av oppgaver ut i organisasjonen.

Forskningen bygger på dybdeintervjuer med åtte direktører og analyser av interne dokumenter og presentasjoner. 

Redaktørsamling

I løpet av fasen før godkjennelsen var det også et arbeid for å samle redaktørene fra de to tradisjonelt ulike leirene i Edda og A-pressen under samme publisistiske paraply.

– Dette virket som en kamp i oppoverbakke og en umulig oppgave, skriver Wilberg.

Våren 2012 samlet til slutt avisene seg under en utgivererklæring og senere formålsparagraf.

Wilberg vier også plass til å se på toppledelsens sammensetningen. Like før tiltak skulle settes i verk i organisasjonen, forlot Eriksen konsernlederjobben. Glenn Veiby tok over som konstituert, men ga under et roadshow ute i regionenene tydelig beskjed om at han ikke ville bli den nye konsernsjefen. I mai 2013 tok Are Stokstad over jobben som toppsjef. 

Til Journalisten sier Wilberg at hans forskning ikke er noen kritikk av hvordan lederne har håndtert sammenslåingen. Han sier lederne stort sett har fulgt boka for hvordan sånt skal gjøres.

– De mistet tempoet på grunn av det midlertidige forbudet, men det er loven, sier Wilberg.

– Det gikk ikke så mye galt, det var fornuftige mennesker som gjorde så godt de kunne. Men de tapt tempo og rammene forandret seg. Man kan ikke løse dagens problemer med gårsdagens løsninger.

Forskeren vil ikke kommentere A-pressens regnestykker om å ta ut 350 millioner kroner i synergier og 150 millioner kroner i økte inntekter som følge av sammenslåingen.

– At det har endret seg til det verre underveis trenger man ikke være forsker for å finne ut. 

– Hva tror du om at A-pressen regnet for positivt i 2011?

– Det kan hende, men annonsemarkedet falt ikke så mye før i 2012. I 2011 var det et lite oppsving etter finanskrisen. Man gjorde relativt realistiske bedømminger ut fra hva man så den gangen. Det er lett å være etterpåklok, det vil jeg vokte meg for. 

– Skivebom

En som vil uttale seg om deler av regnestykket fra 2011 er konserntillitsvalgt Eva Stenbro:

– Forventningen om å øke inntektene med 150 millioner kroner var en skivebom av dimensjoner, sier hun.

Stenbro mener sammenslåingen har krevd ressurser som har gått ut over andre områder, som digital satsing.

– Det krever mange ressurser å omstille og nedbemanne. Hver time kunne vært brukt på utvikling. Vi har brukt penger på Boston Consulting Group, sluttpakker og gavepensjon. Det blir millioner, og har virkelig kostet uten at jeg har nøyaktig tall.

Les også: Konsernsjef Are Stokstad sier kjøpet av Edda har vært vellykket, men innrømmer krevende arbeid.

 

Nesten 4 mill. i negativ egenkapital

Nesten 4 mill. i negativ egenkapital

Men Rogalands Avis tror det er snudd til pluss allerede i år. Kraftig forbedring i 2013.

AV Martin Huseby Jensen [25.06.2014 07:00]

De siste seks årene har Rogalands Avis hatt negative driftsresultat, men etter fjoråret skimter sjefredaktør og administrerende direktør Bjørn Sæbø lys i enden av tunnelen.

For i underkant av tre år siden ble Rogalands Avis solgt ut av A-pressen til daværende administrerende direktør Raymond Lind og redaktør Sæbø. Konsernet hadde da en stund sett på andre eierkonstellasjoner siden A-pressen fikk svært få synergier ut av eierskapet. Økonomien i avisen var svak. Det er den fortsatt. Ifjor hadde avisen et driftsunderskudd på 972.206 kroner. I 2012 var tallet nesten 7,4 millioner kroner. 

- Vi er veldig godt fornøyd med å forbedre resultatet så pass mye, sier Sæbø til Journalisten.

Kostnadskutt

Topplinjen, altså innektene, sviktet i fjor og endte på 57,8 millioner kroner. Rundt 2,2 millioner lavere enn i 2012. Samtidig er kostnadene i bedriften betydelig redusert. Ifjor beløp kostnadene seg til 58,8 millioner kroner. Hvilket er en reduksjon på 8,6 millioner. Bare i lønnskostnad har avisen kuttet utgiftene med i overkant av 6 millioner kroner.

Det er nettopp kostnadene som bidrar til et forbedret driftsresultat.

- I likhet med dine eiere og ditt styre har heller ikke RA funnet den gylne formelen som gjør at vi kan øke inntektene nok. Da må vi enn så lenge kutte kostnadene, slik alle andre medier gjør.

I begynnelsen av januar ble tre av seks utgivelsesdager for papiravisen droppet og litt senere samme måned nettbetaling innført. Samtidig ble kostnadene kuttet. Arbeidet med å digitalisere abonnentene har vært omfattende og langt fra så lett som de kanskje hadde sett for seg. Målet er å få halvparten av dem til å aktivere sitt digitale jeg, men der avisa ikke i mål, forteller Sæbø. Han har likevel tro på at det kan være mulig å nå målet i løpet av 2014.

Et annet mål han håper på å nå i løpet av året er å igjen få positiv egenkaptial i selskapet. Ved utgangen av fjoråret var den negativ med 3,7 millioner. Det er en økning på 900.000 fra året før.

Nye eiere

Selv om markedet har gitt avisen enn knekk, tror Sæbø det skal være mulig å bygge opp egenkapitalen i RA igjen.

- Vi ligger per nå en million bedre enn ved samme tid i fjor. Vi hadde håpet på bedre drahjelp fra markedet enn vi har fått. Takk og lov har vi tatt kuttene og er trimmet for den slags.

Siden A-pressen forlot mediehuset har det vært en kontinuerlig jakt etter nye eiere. En periode håpet man at Dagbladet kunne komme inn på eiersiden, men det ble skrinlagt. Andre industrielle eiere kan være Nordsjø Media som gir ut et knippe lokalaviser i Rogaland, eller Dagsavisen som ønsker å komme inn med et konsept tilsvarende det de har i Drammen og som er varslet i andre norske byer.

- Vi håper på å få i mål noe relativt snart.

Hvem kan kjøpe DittOslo

Hvem kan kjøpe DittOslo

Selv om det ikke er mer igjen å kutte, betyr det ikke nødvendigvis nedleggelse. Kanskje vil noen kjøpe mediehuset.

AV Martin Huseby Jensen [13.05.2014 13:43]

Mandag var blå for de ansatte i Mediehuset DittOslo. De sendte ut pressemelding og fikk omtale i Dagens Næringsliv, Journalisten og Kampanje. Årsaken er de pågående kostnadskuttene i eierselskapet Amedia.

For mange mediehus rundt om i landet betyr det at de må gyve løs på personalkostnadene, for Amedias gratisaviser i Oslo er det gammelt nytt. Det er gjort før, og ennå har ikke DittOslo tjent penger for sine eiere.

I 2012 hadde selskapet 70 millioner kroner i driftsinntekter og et driftsunderskudd på 2,7 millioner kroner. Tallene for 2013 er ennå ikke sendt til Brønnøysund og direktør og redaktør Tore Bollingmo sier han derfor heller ikke vil gå ut med de konkrete tallene.

Han sier at 2013 likevel gikk bedre enn året før, men fortsatt med driftsunderskudd.

Mediehuset har tre bein å stå på:

* Abonnementsavis. Nordstrands Blad er gratis en dag i uken og krever betaling en annen.

* Gratisavis er det største beinet og har tidligere stått for omtrent 85 prosent av omsetningen, noe som gjør mediehuset ekstremt sårbart for annonsefall.

* Digitalt. Bollingmo forteller at omsetningen fra det digitale øker. Det vil i år trolig ligge på omtrent 10 millioner kroner.

Bollingmo forteller det er flere mulige scenarioer. DittOslo gir ut 12 ultralokale aviser. Mens enkelte av avisene ikke er lønnsomme, skal noen av de eldre titlene være lønnsommme isolert. Dette gjelder blant annet Nordstrands Blad som også har abonnementsinntekter.

Dette er avisen som la grunnlaget, sammen med Janco Kabel, for det som en gang skulle bli Orkla Media, så Edda Media og nå Amedia. Orkla kjøpte 40 prosent av aksjene i Nordstrand Østre Aker Blad av Høyre i 1984.

Samarbeid, salg eller nedleggelse

Som styreleder Pål Eskås skal ha sagt til de ansatte, utredes alle muligheter. En av disse er salg.

- Vi er uansett nødt til å finne sammen med andre. I eller utenfor konsernet. Og det kan være vi dropper gratisavisene, sier Bollingmo.

Gratisavisene har et annonsefall på 14 prosent så langt i år, og med konstant underskudd er det ikke mye igjen å ta av. Derfor er mediehuset avhengig av den riktige partneren om de skal overleve. 

I konsernet er det naturlig å se mot Lillestrøm, Ski og Bærum hvor konsernet har tre aviser det kan være naturlig å se for seg samarbeid med om papiravisene skal videreutvikles, men siden disse ikke holder til i Oslo, vil de ikke kunne samlokaliseres.

Nettavisen er midt i byen og er deleid av Amedia sammen med Egmont. Den lokale posisjonen DittOslo har på nett kan være aktuell å bygge på. Nettavisen har forsøkt seg med lokalsatsing i Oslo tidligere.

Følger med

Utenbys er det ikke unaturlig å se mot Lundquist Media som gir ut Byavisa ukentilg i Sandefjord, Moss, Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg.

Administrerende direktør Bjørn Larsen i gratisaviskonsernet sier at de så langt har fokusert på områder utenfor Oslo. Først fordi markedet i Oslo har vært opptatt, og at det åpenbart er annerledes å jobbe i mindre markeder som Tønsberg og Drammen.

- Vi følger med på det som eventuelt skjer i Oslo. Det kan potensielt påvirke oss, sier Larsen.

Før A-pressen kom på banen, var Edda Media på jakt etter kjøpere til lokalavisene. Blant potensielle kjøpere var Aftenposten. Det ble aldri stort mer enn "hei og hallo" før Edda selv ble kjøpt. Administrerende direktør Sondre Gravir i Aftenposten sier han ikke har tenkt tanken. 

- Men kommer det et tilbud, skal vi selvsagt vurdere det. 

Kunne latt være

Etter det Journalisten kjenner til, ble DittOslo tilbudt å bli holdt utenfor oppkjøpet av Edda. Hos Mecom var ikke DittOslo vurdert som kjernevirksomhet for A-pressen. Også andre virksomheter Edda eide, ble foreslått holdt utenom, men det skal ikke ha vært snakk om andre papiraviser. 

Mens David Montgomery hadde stor tro på gratisaviser, hadde hans etterfølger Tom Toumazis helt andre tanker. Etter det Journalisten kjenner til, skal han vel flere anledninger ha ønsket å legge ned tapsforetaket i Oslo. 

A-pressen på sin side takket som kjent nei til tilbudet. Konsernet så store muligheter ved å ha tilstedeværelse på papir i Oslo, det ville gi annonsesamkjøringen det lille ekstra. 

Men selv om mediehuset bidrar på konsernets bunnlinje med leie av lokaler, kjøp av trykkeri-, it- og personaltjenester, klarer det ikke å stå på egne bein. 

Demokraten kostet halvannen million

Demokraten kostet halvannen million

Men det var bare aksjene. Overskuddet i landets nyeste mediekonsern noe svakere i fjor.

AV Martin Huseby Jensen [01.08.2013 07:00]

2012 var et år med høy aktivitet på eiersiden i landets mediemarked. A-pressen måtte kvitte seg med aviser for å få godkjent kjøpet av Edda Media.

På kjøpersiden kom Agderposten inn og tok over både Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien. Sistnevnte er ikke med i regnskapene til konsernet Agderposten Medier da den formelle overtakelsen skjedde ved inngangen til 2013.

Konsernet som omfatter avisene Agderposten, Lillesandposten, Vennesla Tidende og Grimstad Adressetidende i tillegg til de to nevnte, hadde et driftsoverskudd på 20,6 millioner kroner i fjor. Ned fra i underkant av 26,1 millioner året før.

Inntektene økte med like under tre millioner i perioden til 256 millioner, men en avsetning på fire millioner kroner til omstillinger i Demokraten bidrar til en tilbakegang på driftsoverskuddet.

– Vi tar denne kostnaden med en gang, forklarer administrerende direktør Nils Gauslaa.

Avis til halvannen mill.

Demokraten hadde et tøft år i fjor. Avisen hadde ifølge Fredriksstad Blad et driftsunderskudd på 5,5 millioner kroner i fjor.

Gauslaa sier til avisen at Demokraten likevel ligger i rute med tanke på budsjettet og mye tyder på at nummer to-avisen i Fredrikstad kan gå i balanse allerede i år.

Ifølge notene i resultatet til Agderposten Medier betalte konsernet 1,351 millioner kroner for 90,1 prosent av aksjene i Demokraten. I tillegg er avisen tilført 5,5 millioner i egenkapital, slik at samlet egenkapital ved årets utgang var på 8,1 millioner kroner.

– Vi betalte denne prisen når vi forventer at avisen vil tape penger over en tid.

Gjeldsgraden ved overtakelsen skal ifølge Gauslaa vært lav.

Tror på bedre margin

Hva Agderposten Medier betalte for Varden, vil Gauslaa ikke ut med før 2013-tallene foreligger. Han viser til at det i avtalen med Amedia står at kjøpssummen fram til da ikke skal være offentlig. Inneværende år er første året Varden er med i konsernet, i fjor hadde avisen en omsetning på 156,6 millioner kroner. Det er en økning på 3,5 millioner kroner fra året før. Men selv om det kom flere penger inn i avisen, gikk det også flere penger ut. 3,7 millioner mer enn i 2011.

Dermed ble driftsoverskuddet noen hundre tusen kroner lavere enn i 2011 og endte på 7,1 millioner kroner.

Gauslaa forteller at driftsmarginen er litt lavere enn han ønsker seg. Mens den i fjor var i underkant av fem prosent, håper han på sikt at den skal ligge mellom seks og sju prosent. Den tøffe konkurransesituasjonen Varden gir noe lavere forventninger til marginen enn det for eksempel gjør i Arendal.

– Vi har begynt å jobbe sammen med Varden og jeg tror vi klarer det i år.

Med Varden ser Gauslaa at en hel del av tjenestene avisen i dag kjøper fra Amedia, skal kunne kjøpes fra Agderposten. Med dette mener han for eksempel HR- og IKT-tjenester, side- og annonseproduksjon og på sikt også trykkeritjenester.

Samdrift

Varden trykkes i Edda Trykk på Stokke i Vestfold. Avtalen med trykkeriet ble nylig fornyet for seks nye år, hvor Agderposten Medier var med i forhandlingene. Dermed vil avisen bli trykket av sitt gamle konsern ut 2018. I skrivende stund har ikke Agderpostens trykkeri i Arendal kapasitet til å trykke Varden, men det gjennomføres nå investeringer som tilsier at denne kapasiteten vil være på plass når avtalen med Edda Trykk går ut.

På de øvrige områdene er det forskjellige oppsigelsestider, og neste år vil for eksempel IKT-delen bli innfaset i Arendal.

– Vi vil sentralisere alle tjenester i konsernet. På den måten får vi nok volum til å produsere tjenestene på en rasjonell måte, og ikke minst til å være en interessant arbeidsgiver for arbeidstakere på lønn og administrasjon og IKT.

I konsernets utspring, Agderposten, falt omsetningen med én million kroner til 125,8 millioner. Tilbakegangen skjer både på annonse- og opplagssiden. Samtidig reduseres kostnadene med en halv million kroner til 117,6 millioner.

Driftsoverskuddet endte i fjor på 8,2 millioner kroner, i underkant av en halv million svakere enn ved samme tid i fjor.

Holder på kostnadene

Gauslaa viser til at dersom man ser bort fra royalties på tre millioner kroner avisen betalte til konsernet, ville driftsmarginen ligget omtrent på 10 prosent.

– Vi er rimelig fornøyde med fjoråret. Det har vært et krevende år men vi kommer fornuftig ut av det med god kontroll på kostnadene, sier han.

Lillesandsposten gikk med et overskudd på 533.669 kroner, Vennesla Tidende 662.073 kroner, mens Grimstad Adressetidende hadde et overskudd på 4,4 millioner kroner. Radio Agder leverte et underskudd på 239.000 kroner.

Frykter for fremtiden i Stavanger

Frykter for fremtiden i Stavanger

En sjettedel av bemanningen i Rogalands Avis permitteres.

AV Martin Huseby Jensen [25.09.2012 12:22]

Det er i underkant av ett år siden A-pressen solgte Rogalands Avis til Tanke Media, med sjefredaktør Bjørn Sæbø og administrerende direktør Raymond Lind i spissen.

I sommer gikk Tanke Media sammen med Agderposten og kjøpte Demokraten fra samme konsern.

Milliontap

Mandag fikk de ansatte beskjed om at 7,5 årsverk av totalt 42,5 må permitteres. På et allmøte orienterte ledelsen om at 5,5 av årsverkene blir tatt ut av redaksjonen.

Sjefredaktør Bjørn Sæbø sier til Journalisten at selv om det er flere positive faktorer i driften gjennom det siste året, som en netto opplagsvekst, så øker kostnadene mer enn inntektene, og dermed blir bunnlinjen rød.

I fjor gikk driften med seks millioner kroner i underskudd. Driften er dermed betydelig svekket fra 2010 da driftsunderskuddet var på 2,4 millioner. Salgsinntektene falt i denne perioden med over to millioner kroner, samtidig som varekostnaden økte med i underkant av tre millioner.

Store reduksjoner

Denne uken skal ledelsen drøfte med blant annet redaksjonsklubben om hvordan avisen skal drives best mulig med en sterkt redusert bemanning.

– Det blir tøft å verne om kvaliteten. Enhver redaktør som sier noe annet er useriøs. Vi skal sammen med klubben se hva vi kan gjøre for å unngå å skade produktet, sier han.

Sæbø utelukker ingen tiltak, som blant annet utgivelsesfrekvensen. Men han sier at det ikke er på agendaen nå.

Holde på kvaliteten

Klubbleder Geir Søndeland forteller at de ansatte ble satt ut da budskapet fra ledelsen kom. Særlig fordi avisen tidligere i år var gjennom kostnadsreduksjoner som blant annet førte til at kantinen ble lagt ned.

– Vi lurer på hvordan det skal gå med selve avisen. Vi må lage et produkt som vi kan stå for, sier han. – Vi visste det gikk dårlig, men håpet i det lengste at det ville snu med den nye strategien med å blant annet utvide dekningsområdet til Sandnes.

Se på ledelsen

Søndeland forteller at ledelsen har bedt klubben om å gå i dialog for at prosessen skal forankres. Spørsmålet klubben stiller seg er om de skal hjelpe ledelsen ved å finne hvem som skal permitteres.

– Vi mener det er andre grep som kan tas. Vi registrerer at vi i vår avis, med en forholdsvis liten redaksjon, har tre redaktører. Det er mulig å se på disse funksjonene, sier han og legger til at de ansatte også klarer å produsere avis når det er ferie og bare en av redaktørene er på jobb.

– Vi mener lederstrukturen ikke er bærekraftig i det uføret vi er i nå.

 

 

A-pressen kutter 350 millioner

A-pressen kutter 350 millioner

– Det blir totalt sett færre ansatte i det sammenslåtte konsernet, sier konsernsjefen.

AV Bjørn Åge Mossin [05.09.2012 12:25]

A-pressen og Edda Media oppnådde driftsoverskudd på henholdsvis 143 og 120 millioner kroner i første halvår. Likevel må de ansatte forberede seg på betydelige kutt når de to mediekonsernene nå slås sammen.

– Må tilpasse kostnadene

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen opplyste på en pressekonferanse onsdag at ledelsen har identifisert et potensielt synergiuttak på 350 millioner kroner. Dette er 100 millioner kroner mer enn Eriksen anslo i vår. De to konsernene hadde en samlet omsetning på 7,5 milliarder kroner i 2011.

– Det nye konsernet har samme behov som andre i bransjen for å tilpasse kostnadene framover, sier Eriksen til Journalisten.no, med henvisning til de strukturelle konsekvensene av en gradvis overgang fra papirbaserte til digitale medier.

Ingen vernes

Eriksen understreker at kostnadskuttene i hovedsak er en konsekvens av sammenslåingen.

– Det er åpenbart at det blir en nedbemanning, totalt sett. Ingen enkeltgrupper av ansatte kan vernes, så vi kan for eksempel ikke si at ingen av våre 1.200 journalister blir berørt. Nedbemanningen skal skje både ved naturlig avgang og ved tilbud om sluttpakker. Vi søker å gjennomføre dette i form av frivillige ordninger, sier han.

3.750 ansatte i dag

Det sammenslåtte konsernet har i dag 3.750 ansatte. Dersom Medietilsynets vedtak om å selge seks aviser i Østviken blir stående er antall ansatte 3.500. Eriksen vil ikke kommentere hvor mange årsverk det er aktuelt å fjerne fra dette nivået.

– Det skal vi gå nøye gjennom nå. Vi mener det er riktig å ta ut kostnader for 350 millioner kroner som følge av sammenslåingen. Dette er en mulighet vi får én gang. Det er mer effektivt å drive ett konsern enn to. Vi beregner å bruke to år på sammenslåingen, men mesteparten av tiltakene vil ta kortere tid. Vi er allerede godt i gang.

Eriksen viser til at det kan tas ut synergier umiddelbart der de to konsernene i dag har doble funksjoner: konsernledelsen, avdelingene for økonomi og IKT, trykk, distribusjon, utvikling, salg og abonnement.

Slanket direktørkorpset

Eriksen har allerede slanket antall konserndirektører fra 16 til sju, i forhold til det tidligere antallet i A-pressen og Edda Media. Nå kommer turen til de øvrige organisasjonsleddene.

Eriksen understreker at nye A-pressen, eller Amedia som det nye navnet trolig blir, har et godt utgangspunkt for å gjennomføre synergiuttaket.

– Ute i mediehusene våre er det populært at vi skal bli et samlet konsern. Nå skal vi ta ut kostnader uten å svekke konkurransekraften vår.

– Hva betyr det?

– Vi skal etablere oss som et nytt, moderne og effektivt konsern. Vi skal ivareta kjerneverdiene våre, det vi lever av i forhold til lesere og kunder. Godt innhold og god journalistikk er avgjørende for å beholde posisjonen hos leserne. Vi må også ha gode salgsressurser. Nå skal vi altså se nøye på hvordan vi kan drive mer effektivt.

apr-res q2 12

apr-res q2 12

n/a
AV Espen Moe [05.09.2012 10:00]
n/a
Vil ikke selge aviser

Vil ikke selge aviser

A-pressen klager på salgspålegg fra Medietilsynet.

AV Martin Huseby Jensen [05.09.2012 09:03]

– Avisene har ikke overlappende marked. Du skaper ikke mediemangfold i Moss ved at vi ikke eier Enebakk Avis, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen til Dagens Næringsliv. 

A-pressen ble i midten av august pålagt å selge sju aviser av Medietilsynet. Hvis ikke ville tilsynet opprettholde forbudet mot fusjonen av Edda og A-pressen. Mediekonsernet hadde en klagefrist på dette, og ifølge DN velger de nå å benytte seg av dette og klager vedtaket inn til Klagenemnda for eierskap i media. 

Eriksen sier til avisen at han mener reguleringen av eierskapet i Østviken er mye strengere enn andre steder i landet. Bakgrunnen for argumentet hans er at Aftenpostens 39.000 abonnenter ikke teller inn i Medietilsynets beregninger. 

A-pressen vil gjennomføre salget av Varden, slik Konkurransetilsynet påla, men anker altså vedtaket om salg av Østlandets Blad, Enebakk Avis, Ås Avis, Rakkestad Avis og Vestby Avis. 

Tidligere har A-pressen solgt Demokraten til Agderposten og Rogalands Avis.

Klagenemnda består av leder Ørnulf Røhnebæk, nestleder Arne Krumsvik og Karin Fløistad.

A-pressen blir Amedia - i lilla

A-pressen blir Amedia - i lilla

En blanding av rødt og blått skal symbolisere fusjonen med Edda Media.

AV Bjørn Åge Mossin [04.09.2012 14:48]

Etter det Journalisten.no forstår har A-pressens konsernstyre tirsdag behandlet et forslag om navneendring. Planen skal være å offentliggjøre endringene på en pressekonferanse onsdag.

-Ingen kommentar. Jeg er blitt spurt om navneskifte flere ganger tidligere. Av prinsipp svarer jeg ikke på spørsmål om hva konsernstyret har behandlet eller ikke i dag, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Fusjonsfarge

Forslaget går ifølge Journalistens kilder ut på at A-pressens historiske rødfarge, tett knyttet til arbeiderbevegelse og klassekamp i tidligere tider, tar opp i seg blåfargen i logoen til Edda Media og deres tradisjonelt borgerlige aviser. Det visuelle resultatet blir lilla.

Med det nye fargevalget, forbokstaven A fra A-pressen og media fra Edda smeltes de to konsernene symbolsk sammen, samtidig som integreringsprosessen nå pågår for fullt. Tidligere i år tilpasset A-pressen også sin formålsparagraf til de nye tidene, med en langt vagere henvisning til arbeiderbevegelsen og dens prinsipper. Dette vakte protester fra enkelte lokale tillitsvalgte i A-pressen.

OK for LO

LO skal ha godkjent det nye navnet på A-pressen. Det var åpenbart knyttet større usikkerhet til LOs godkjennelse enn til aksept fra den andre hovedeieren, Telenor. For den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge må det unektelig være knyttet en del følelser til overgangen til nytt navn og ny farge for Norges nest største mediekonsern.

A-pressen ble etablert i 1948 under navnet Norsk Arbeiderpresse. Det nåværende navnet er fra 1994. Edda Media ble valgt som navn på tidligere Orkla Media, da engelske Mecom Group tok over selskapet i 2006. Rett før jul i fjor solgte Mecom Edda til A-pressen, og oppkjøpet er nå godkjent av både Konkurransetilsynet og Medietilsynet. Vedtakene medførte en del tilpasninger til lovverket, slik at nye A-pressen må selge seg ut av i alt åtte aviser. Etter sammenslåingen med Edda Media består konsernet av 78 papiraviser og 10 rene nett-titler.

Ikke tilgjengelige

De ansattes styrerepresentanter Eva Stanbro (NJ) og Stein Sneve (NJ) har ikke vært tilgjengelige tirsdag. Den tredje ansatterepresentanten i A-pressens konsernstyre, Bodil Werner (Handel og Kontor), er på ferie, og hennes vara John Sanden er knapp da vi får tak i ham på telefon:

- Jeg har ikke lyst til å si noe før konsernledelsen har bekreftet hva som ble vedtatt.

Heller ikke Jan Erik Skau, tidligere hovedtillitsvalgt i Edda Media og nå konserntillitsvalgt i nye A-pressen, ønsker å kommentere saken når Journalisten ringer.

Kostbar farge

I estetikken regnes lilla til de kalde fargene. Ifølge Wikipedia var oldtidens kongelige var glade i lilla fordi det var en sjelden og kostbar farge. I kirkelig sammenheng forbindes lilla med sorg og bot, men for Amedia blir kanskje børs viktigere enn katedral?

Oppdatering:

Journalisten.no får kontakt med ansatterepresentant Stein Sneve i etterkant av konsernstyremøtet. Han ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte at styret har behandlet spørsmålet om navneskifte.

- Men jeg vil ikke se på et eventuelt navneskifte som problematisk. I så tilfelle ville Amedia være et godt navn. Andre vil nok ha sterkere oppfatninger om en slik sak.

- Er det ikke skummelt å forlate et solid og historisk merkenavn som A-pressen?

- Man må alltid foreta avveininger når man gjør nye ting. Jeg har selv vært med på å legge ned to knallsterke merkenavn i Bodø, Nordlands Framtid og Nordlandsposten. De ble slått sammen til Avisa Nordland, som var et vesentlig svakere merkenavn. Men det er vanskelig å gjennomføre en integrering hvis man skal beholde et av de tidligere navnene.

 

Sandefjords Blad lukker nettet

Sandefjords Blad lukker nettet

Tar betalt før jul.

AV Glenn Slydal Johansen [30.08.2012 08:00]

Sandefjords Blad er neste ut blant «nye» A-pressens aviser som skal ta betalt på nett. Fra før har Tønsbergs Blad og Drammens Tidende lansert det de kaller «plussmodeller», som betyr at brukerne betaler for beriket innhold, som video og gallerier bak mur.

Lukker

Før jul tar Sandefjords Blad ett skritt lenger. De lukker nettet helt – kun med unntak for de aller største nyhetssakene. Det bekrefter ansvarlig redaktør Jan Roaldset overfor Journalisten.

– Det blir en fortløpende vurdering av nyhetsbildet, og vil være unntaket i det daglige. Men om det blir daglig får vi se, sier Roaldset.

Datoen er ikke endelig fastsatt, men muren reises en gang i løpet av desember.

Han har ikke tro på plussmodellen som er innført i Tønsbergs Blad.

– Ellers ville jeg innført den. Vi må være tro mot kundene, og da kan man ikke ta ekstra betalt, sier Roaldset.

Utvikling

Han sier at avisa har jobbet med prosjektet i lengre tid, og at de vil fortsette utviklingen i høst selv om det meste allerede er på plass.

– Vi kikker oss fortsatt litt rundt, sier redaktøren med henvisning til de andre norske avisene som nå tester betalingsmodeller på nett.

Hvordan Sandefjords Blad vil prise nettet vil han ikke kommentere.

– Det er for tidlig å si noe om.

Glåmdalen tar betalt

Også Kongsvinger-avisa Glåmdalen vil ta betalt fra i høst. Sjefredaktør Eivind Lid sier at avisen er piloten for nettbetaling i «gamle» A-pressen.

– Det vi driver med er en løsning hvor vi tilbyr abonnentene noe ekstra på nett. Leserne vil finne ekstra innhold bak innloggingsløsningen. Men de må ha et kundeforhold til oss.

Nettlesere kan også kjøpe seg dagstilgang bak muren. Men sjefredaktøren sier at Glåmdalens modell ikke vil ligne på plussmodellen.

– Dette er en hybrid. Det blir feil å sammenligne konseptet med plussmodellen. Vi vil tilby våre lesere ekstra kvalitetsinnhold bak innloggingen. Men konseptet er ikke endelig spikret ennå.

Tilpasset nettet

Lid sier det ikke vil bli sånn at alle saker fra papir legges bak mur. Og de som havner på nett vil være tilpasset nettet i form av lenker, dokumenter og levende bilder.

Dagens nettlesere blir også lovet gratis tilgang til det innholdet de i dag kan lese.

– Vi vil ikke gjøre en hardlukking. Vi kaster ikke nettleserne på båten.

Datoen for lanseringen er ikke satt, og prisene er ennå ikke endelig fastsatt.

Mistillit til Fremover-redaktøren

Mistillit til Fremover-redaktøren

Mangler støtte fra fagforeningene i avisa.

AV Glenn Slydal Johansen [27.08.2012 07:00]

Redaksjonsklubben i Narvik-avisa Fremover har vedtatt mistillit mot sjefredaktør og administrerende direktør Line Holand. Det gjorde de i juni sammen med klubbene til Handel og Kontor og Fellesforbundet.

Ledelse

– Ja, det foreligger mistillit til henne, bekrefter leder Fritz Hansen i redaksjonsklubben, som organiserer 12 av avisas 24 ansatte.

Verken han eller nestleder Anders Horne ønsker å si noe om årsaken til mistilliten utover at den er knyttet til ledelsen av avisen. De to avviser at den manglende tilliten har bakgrunn i en bestemt hendelse eller konflikt med bestemte personer i avisen.

Bred erfaring

Line Holand tiltrådte som sjefredaktør i avisen 1. juni i fjor. Hun kom da fra et vikariat som produsent ved Hamsundsenteret. Fra før har hun erfaring som journalist i Adresseavisen og daværende Nordlandsposten.

På midten av 1980-tallet var hun redaktør i Nord-Salten Avis, ifølge nettstedet nord-salten.no. Holand har også flere års erfaring fra kommunikasjon og ledelse i offentlig sektor. Hun har også vært selvstendig næringsdrivende som konsulent innenfor kommunikasjon, coaching og ledelse.

Konsernet involvert

Det er A-pressen som eier Fremover, og konsernet skal nå være trukket inn i håndteringen av mistilliten, ifølge de to klubbstyremedlemmene.

– Vi er i en prosess med ledelsen og konsernet. Styret har vedtatt et løp for å løse konflikten. Vi skal ha møter mellom ledelse og ansatte til den er løst, sier Hansen.

– Slitsomt

– Hva ønsker dere å oppnå?

– Vi ønsker en leder som vi kan ha tillit til, sier Horne.

De to legger ikke skjul på at det tærer på kreftene at Holand fortsatt sitter som redaktør to måneder etter at mistilliten ble fremmet.

– Vi opplever situasjonen som slitsom, sier Hansen.

Møtes tirsdag

Line Holand er på reise, men bekrefter i en SMS til Journalisten at hun har mottatt mistilliten. 

– Styret er informert og vi har tilrettelagt for en prosess sammen med en ekstern rådgiver. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har første møte førstkommende tirsdag, skriver Holand. 

Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i konflikten.

– Det er en intern sak.

Fremover har de siste fem årene omsatt for mellom 47 millioner og 50 millioner kroner årlig, og levert et driftsresultat på mellom 1,1 millioner og 3,9 millioner kroner årlig. Fjorårets resultat var avisas beste siden kriseåret 2009.

Østlandets Blad kutter utgivelser

Østlandets Blad kutter utgivelser

Leserne blir uten papir mandag, onsdag og fredag.

AV Martin Huseby Jensen [22.08.2012 11:22]

Journalisten har tidligere fortalt at Østlandets Blad har vurdert å kutte antall utgivelser. I skrivende stund kommer avisen ut seks ganger i uken.

Det er i et brev til avisens abonnenter det kommer frem at avisen, som nå er lagt ut for salg etter fusjonen mellom Edda og A-pressen, kutter i utgivelsesfrekvensen. Fra lørdag går ØB over til tredagersavis. Deen vil komme i postkassen tirsdag, torsdag og lørdag.

Ifølge brevet som er signert ansvarlig redaktør Siri Zachariassen, vil de som har betalt abonnenmentet sitt få dette forlenget tilsvarende prisreduksjonen som følger omleggingen. Hvor stor denne reduksjonen er, kjenner Journalisten ikke til i skrivende stund.

Polaris furter ikke

Polaris furter ikke

Vil bruke «Edda-pengene» til andre kjøpsmål.

AV Martin Huseby Jensen [17.08.2012 14:59]

- Ingen må tro vi har satt oss ned og syntes synd på oss selv, sa konsernsjef Per Axel Koch da han la fram tallene for andre kvartal for analytikere og et par journalister. 

Selskapet presenterte fredag formiddag et driftsoverskudd på 80 millioner kroner i andre kvartal. Det er seks millioner kroner svakere enn ved samme tid i fjor.

Ser videre 

Koch har stått i spissen for Polaris' anstrengelser for å få kjøpe Edda Media, og han holdt lenge håpet levende om å kunne få snappet konsernet foran A-pressen som denne uken fikk den endelige velsignelsen til å gjennomføre fusjonen av Medietilsynet. 

Polaris Media la også inn bud på Edda, men dette skal ha vært inntil hundre millioner kroner lavere enn A-pressens bud. 

- Det hadde jo vært hyggelig om vi hadde fått til Edda-kjøpet. Men vi er nå i en sterk situasjon siden vi ikke har brukt penger på Edda. Og det er mange posisjoner der ute som kan tas.

For smått

På spørsmål fra medieinvestor Odd R. Øie om Polaris er interessert i å plukke opp avisene A-pressen er pålagt å selge, sa Koch at det er mer naturlig at andre kjøper disse. 

- Det blir for lite, men man skal aldri si aldri. Det handler om pris. Uansett er det andre muligheter som vi synes er mer spennende, sier Koch. 

Dersom A-pressen gjør som tidligere, kan det være at de også selger Eddas aksjepost i Gudbrandsdølen Dagningen (35,2 %), slik konsernet gjorde med sin egen post. Dette er et mediehus som trolig opptar Koch, særlig etter at selskapet i juni kjøpte Valdres Media fra Tun Media.

Koch sier til Journalisten at Polaris særlig vil følge med på utviklingen i mediehus-bransjen. I tillegg kommer mulighetene digitalt, hvor han ser for seg flere kjøpskandidater uten at han ønsker å utdype hvilke disse kan være. 

Også Polaris kutter kostnader

Også Polaris kutter kostnader

Konsernet har svakere utvikling i andre kvartal enn første, men endte i overskudd på 80 millioner kroner.

AV Martin Huseby Jensen [17.08.2012 07:37]

Forrige fredag kunngjorde Schibsted på sin kvartalspresentasjon at konsernet skal kutte kostnadene med 500 millioner kroner over de neste to årene. 400 av disse i Norge.

Onsdag forklarte konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen at han ser for seg at fusjonen med Edda gjør at kostnader for et par hundre millioner kroner kan kuttes fra utgiftssiden. Dette vil gjøres blant annet gjennom å fjerne en del dobbeltfunksjoner i konsernledelse og støtteapparat.

Kostnadsprogram

Denne fredagen melder Polaris Media at også i det Trondheimsbaserte mediekonsernet skal det holdes stramt grep om kostnadene. Ifølge meldingen gjennomfører Polaris i 2012 siste del av et fire år langt kostnadsprogram i Adressa og HTG som skal gi en effekt på 160 millioner kroner årlig, sammenlignet med konstnadene i 2008.

- Det gjenstår 15 millioner som skal realiseres i løpet av 2012 med helårseffekt i 2013. Det arbeides løpende med ytterligere å effektivisere driften for å tilpasse kostnadene på kort og lang sikt, heter det i rapporten.

Selv om programmet nærmer seg slutten, betyr ikke det at det slutter der. Mediekonsernet skriver i sin rapport at det denne høsten vil bli utredet ytterligere tiltak som skal sikre en effektiv drift videre.

Svakere inntekter

Ifølge kvartalsrapporten fra mediekonsernet, som blant annet omfatter Adresseavisen, Sunnmørsposten og iTromsø, gikk omsetningen tilbake med 1,2 prosent til 447 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skyldes blant annet et svakere annonsemarked. Kostnadene er i perioden stabile.

Driftsresultatet er seks millioner svakere, men endte i et driftsoverskudd på 80 millioner kroner.

Det er særlig i Adresseavisgruppen annonseinntektene faller. 3,6 prosent eller fem millioner svakere enn ved samme tid i fjor. Mens i HTG og Polaris Media Nordvestlandet er svikten på henholdsvis 1,5 prosent og 1 prosent.

Digitalløft

Medieselskapet merker i andre kvartal et digitalt oppsving. Annonseinntektene fra digitale plattformer øker med 9,4 prosent til 39 millioner kroner. Samtidig har bruken av selskapets mange mobilsider doblet i perioden.

Mens opplaget faller med 3,2 prosent, bidrar eavisopplaget til å holde inntektene stabile. Eavis-abonnement øker i perioden med 132 prosent. Polaris har nå 5.101 digitalabonnenter.

I meldingen går det frem at Polaris vil gjennom en utrulling av leserbrettløsninger med betalingsordning i år. Også nye prosjekter med nettbetaling vil bli prøvet ut. Polaris forventer likevel ikke store inntekter fra dette i år.

Papirfall

Papiropplaget er nå nede i 223.854 eksemplarer, en tilbakegang på i underkant av 5.000 fra i fjor. HTG har størst prosentvis tilbakegang med 2,7 prosent, Adresseavisgruppen tilbake 1,6 prosent og på Nordvestlandet går det tilbake med 2,4 prosent.

Konsernet forventer fortsatt fall i papiropplaget. Dette vil bli kompensert på inntektssiden med prisøkninger.

Løgnaktighet til topps

Løgnaktighet til topps

(LESERKOMMENTAR): Vestfold Blad takker Thor Gjermund Eriksen for anerkjennelsen og for at han finner Vestfold Blad å være garantist for en differensiert dagspresse i Vestfold, og kritiserer samtidig retorikken.

AV Sverrre Aamodt [16.08.2012 13:49]

A-pressens oppkjøp av en lang rekke Edda-aviser er en av de mest bemerkelsesverdige hendelsene i det norske mediemarkedet på mange år. Medietilsynet velsigner nå overtakelsen, forutsatt at A-pressen kvitter seg med syv avistitler. Kravene skremmer ikke konserndirektør Thor Gjermund Eriksen.

Han retter i fagbladet Journalisten blant annet en  romslig takk til Vestfold Blad for at konsernet ikke ble satt på noen større prøve i Vestfold.

Vi får sende en takk til Smiths Venner for at de fikk Vestfold Blad opp å stå i fulldistribusjon, for den teller med i vurderingen”, uttaler Eriksen til Journalisten.

Vi takker konsernsjefen for anerkjennelsen og for at han finner Vestfold Blad å være garantist for en differensiert dagspresse i Vestfold. Viktigere enn en differensiert presse er det nok for A-pressen at den nå – takket være Vestfold Blads stadig sterkere posisjon – slipper å selge ut et av sine gullkantede mediehus. Det morsomme - og i et historisk perspektiv det paradoksale – er det at de borgerlige Vestfold-avisene kommer til å være noen av de mest effektive pengemaskinene i det sosialdemokratiske A-pressesystemet.

Vi i Vestfold Blad vil fortsatt gjøre vårt ytterste for å være et godt supplement til den etablerte Vestfold-pressen. Men vi skulle ønske vi kunne gjennomføre denne oppgaven uten den gjentatte løgnaktige, fordomsfulle og stigmatiserende retorikken, som nå sist kom fra konserndirektør Eriksen. Den er tilfeldigvis identisk med tidligere angrep fra hans nyinnkjøpte drabanter på laget, redaktørene i Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad. Mediemakthaverne har som kjent gjort iherdige forsøk på å få Vestfold Blad klistret til "Smiths Venner", åpenbart i den hensikt å svekke vår redaksjonelle troverdighet.

For sin egen troverdighets skyld bør Eriksen forholde seg til aksjonærregisteret, slik han finner det blant annet i Brønnøysund. Smiths Venner har ikke en eneste aksje i Vestfold Blad, ei heller noen annen innflytelse over Vestfold Blad som redaksjonelt produkt! Mener han selv etter dette å kjenne ”lukten av kristen manns blod”, får han minne seg selv om at det ikke er bekjennelsesplikt for aksjeeiere.

Sverre Aamodt er administrerende direktør, Vestfold Blad

Kjøper han aviser fra A-pressen?

Kjøper han aviser fra A-pressen?

Odd Reidar Øie er på eiersiden i flere norske avisselskap. Nå skal han «sjekke kontofonen» for å se om han har penger til å kjøpe flere.

AV Martin Huseby Jensen [16.08.2012 06:00]

Eiendomssjefen i Asker og Bærums Budstikke, Odd Reidar Øie har gjennom en årekke kjøpt seg opp i norske aviser, sist i Saltenposten i vår. Og selv om han snappet den foran nesa på A-pressen, kan han godt bli en av dem A-pressen går i dialog med om avissalg. 

Onsdag ble det kjent at Medietilsynet godkjenner A-pressens kjøp av Edda Media så fremt Østlandets Blad, Ås Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis, Rakkestad Avis og Smaalenenes Avis selges. Fra før er mediekonsernet pålagt å selge Varden og Demokraten av Konkurransetilsynet.

Penger på bok

Det er særlig Østlandets Blad Øie gir uttrykk for at han kunne tenkt seg å kjøpe. 

- Jeg skal sjekke kontofonen, sier han og humrer etter at Thor Gjermund Eriksen har holdt pressekonferanse om tilsynets vedtak. - Jeg må tenke meg nøye om, legger han til. 

Øie burde ha en god start på kontoen. Selskapet Amble Invest hadde i 2010 115 millioner kroner i egenkapital. I Øyer Vekst, et annet av selskapene hans var det på samme tidspunkt en egenkapital på 13 millioner kroner. 

Samkjørt

Øie mener at også de mindre avisene i salgsporteføljen kan være gode investeringsobjekter dersom man har flinke folk som har redaksjonell bakgrunn og er tett på det lokale. 

- Men de må være med i annonsesamkjøringene. 

Han sier til Journalisten at han ser for seg eventuelt å gå inn i avisen som investor med andre.

Øie sitter i styrene til Gudbrandsdølen Dagningen, Helgelands Blad, Saltenposten, Eidsvold Blad, Østlendingen og Brønnøysunds Avis. 

 

Eriksen ser på oppsigelser

Eriksen ser på oppsigelser

A-pressen har nådd målet om å kjøpe Edda, selv om noen aviser må selges. Nå skal synergiene tas ut. 

AV Martin Huseby Jensen [15.08.2012 14:09]

Et nesten tre kvart års arbeid ble onsdag belønnet med Medietilsynets godkjennelse av A-pressens oppkjøp av Edda Media. Betingelsen er at sju aviser må selges

- Dette er en viktig dag for lokale medier i Norge. Og det er et resultat vi er godt fornøyd med, selv om det er med en bismak, forteller Thor Gjermund Eriksen. 

Tre prosent på bunnlinjen

Bismaken konsernsjefen kjenner er at godkjennelsen betinger salg av i alt sju avistitler. Varden var A-pressen allerede pålagt å selge av Konkurransetilsynet. Medietilsynet har i dialog med A-pressen lagt til Østlandets Blad, Smaalenenes Avis, Ås Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Rakkestad Avis.

Avisene i Enebakk og i Ås har tilsynet anført at må selges sammen med Østlandets Blad på grunn av konkurranseforholdene. 

De sju avisene utgjør rundt 350 millioner kroner av A-pressens omsetning. Uten disse titlene ville mediekonsernet hatt 5,2 milliarder kroner i omsetning i fjor. Driftsresultatet til titlene ligger på i underkant av 20 millioner kroner og utgjør omtrent tre prosent av det totale driftsresultatet til A-pressen. 

Nå begynner jakten på kjøpere, og på dette feltet sier Eriksen at tilsynet har gitt selger god tid til at de kan «skynde seg sakte» og understreket flere ganger under pressekonferansen viktigheten av å sikre disse avisenes fremtid. 

Konsernsjefen forsøker ikke å legge skjul på hvor dårlig løsning han mener dette er og karakteriserer medieeierskapsloven, som ikke iberegner Aftenpostens opplag i Follo, som like relevant som et oslokart i London. 

Takker Smiths Venner

Eriksen sier det er underlig at Aftenpostens opplag i Follo ikke er relevant når de ønsker å kjøpe Østlandets Blad, mens at de er eiere av Halden Arbeiderblad er det. 

- Vi får sende en takk til Smiths Venner for at de fikk Vestfold Blad opp å stå i fulldistribusjon, for den teller med i vurderingen. Aftenposten er regionavis i Bærum, mens den i Follo er en overregionsavis. 

A-pressen har nå tre uker på seg for å vurdere om de vil klage vedtaket fra tilsynet inn for Medieklagenemnda. Det mener Eriksen er relevant i arbeidet med nytt lovverk for medieeierskap. 

Klager mediekonsernet kan de sju titlene uansett ikke integreres før et endelig vedtak forligger fra nemden. 

Nå skal synergiene tas ut, og da begynner Eriksen med å se på ledelsen. Etter det Journalisten forstår vil de som kan være aktuelle å si opp få beskjed om dette i løpet av en uke. Eriksen sier at han ikke har tatt noen avgjørelser ennå, men sier at han selvsagt har tenkt på hvor synergiene skal tas ut. 

Kvart milliard

I midten av Mars sa Eriksen til delegatene under Arbeiderbevegelsens Presseforbunds årsmøte at det er synergieffekter på inntil en kvart milliard kroner.

- Vi er her i en unik situasjon i konstnadseffektiviseringen. Hver for oss måtte vi gått dypere inn i kjernevirksomheten som journalistikk og utvikling.

 Jo mindre kostnader A-pressen har i konsernledelsen og sentrale virksomheter, sier Eriksen, desto mer ressurser kan mener han kan brukes på kjernevirksomheten.

Han slo fast under pressenkonferansen at det vil komme nedbemanning som følge av fusjonen. A-pressen har uten de sju avisene 3.500 ansatte. 

Jakter kjøpere

Jakten på kjøpere til avisene er i gang, og ifølge konserndirektør Glenn Veiby har konsernet mottatt flere henvendelser fra interessenter som ønsker å kjøpe aviser. Det være seg både industrielle, lokale og finansielle investorer. 

Hva slags frister det opereres med gjorde Eriksen klart at ikke er offentlig. 

Det kan være at A-pressen vil sitte med minoritetsposter i avisene Medietilsynet krever solgt, mens Varden som Konkurransetilsynet har pålagt A-pressen å selge må mediekonsernet helt ut av. 

A-pressen må selge sju aviser

A-pressen må selge sju aviser

Medietilsynet krever storsalg av småaviser for at fusjonen mellom Edda og A-pressen skal kunne gjennomføres.

AV Martin Huseby Jensen [15.08.2012 09:08]

I dag trakk Medietilsynet konklusjonen av sin utredning og av diskusjonene med A-pressen. Disse må ut av det nye konsernet før det kan etableres:

• Østlandets Blad

• Vestby Avis

• Enebakk Avis

• Ås Avis

• Smaalenenes Avis

• Rakkestad Avis

I tillegg kommer Varden, som også Konkurransetilsynet forlangte solgt, og Demokraten som allerede er avhendet.

Utfordrende eierskap

Det er på tampen av fjoråret at A-pressen kunngjør kjøpet av Edda Media. Med Thor Gjermund Eriksen i spissen betaler konsernet 1,7 milliarder kroner for å sikre seg lokalavisene. 

Kjøpet har ikke gått knirkefritt. Et fusjonert Edda og A-pressen har i Østviken og Vestviken langt høyere andel av markedet enn loven tillater. A-pressen har lenge argumentert at dette er på grunn av en utdatert lov som ikke tar med for eksempel Aftenposten i beregningene siden den gis ut i Oslo og det er utgiverstedet som teller. 

Konkurransetilsynet er blant instansene som vurderer oppkjøpet. Tilsynet er særlig bekymret for nyhetskonkurransen i Fredrikstad og Telemark, i tillegg uroer annonsekonkurransen i samme markedene og i Tønsberg og Drammen tilsynet. I april varsler tilsynet stoppordre. I deres foreløpige vurdering sier tilsynet nei til overtakelse av Fredriksstad Blad, Drammens Tidende, Tønsbergs Blad og Varden.

Samme dag legger Medietilsynet ned et midlertidig forbud mot at fusjonen kan gjennomføres. Oppkjøpet godkjennes likevel. 

Mykere krav

Det går to måneder før Konkurransetilsynet fatter vedtak. I mellomtiden har medieanalytiker Henrik Schultz sagt at han tviler på et massesalg av aviser. Det er ingen lang kø av kjøpere. Journalisten redaktør Helge Øgrim mener det er ingen grunn til at A-pressen skal få unntak fra loven

Konkurransetilsynet er til gjengjeld mykere. De har sammen med A-pressen kommet frem til at salg av Demokraten og Varden holder for å godkjenne oppkjøpet. Varden står ennå uten ny eier, mens Agderposten går inn som største eier i Fredrikstad

Samme dag er det klart at selve transaksjonen mellom Mecom og A-pressen er gjennomført. Mecom tjener sågar noen ekstra millioner kroner på sterk kronekurs.

Trolig salg

I begynnelsen av juni sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus i Medietilsynet at det er vanskelig å se for seg en fusjon uten salg av flere aviser. Til Journalisten sier Guthus at de sammen med A-pressen vil forsøke å få til en minnelig løsning. 

- Det kan innbefatte nedsalg. Det kan være at A-pressen foreslår salg. Men dersom vi ikke blir enige har vi varslet mulige vedtak - salgspålegg er et mulig vedtak, sier han.

Trønderne kommer

Under hele prosessen, fra forhandlingene og frem til i sommer, er Polaris Media med Per Axel koch i ledelsen  på jakt etter Edda. Koch legger inn et bud på mediekonsernet i siste liten, men det kommer til kort siden  prisen han er villig til å gi for avisene, og som ville gjort Polaris Media til et nasjonalt medieselskap, er 100 millioner kroner lavere enn A-pressens. 

Til gjengjeld mener Koch at Polaris er et bedre alternativ for Edda Media og for mediemangfoldet siden det ikke finnes lovgivning og markedsmekanismer som vil hindre kjøpet. Men i juni melder den standhaftige medielederen pass. Transaksjonen er gjennomført og det nærmeste han kommer Edda er eventuelle smuler fra Thor Gjermund Eriksens bord når noen av konsernets aviser skal selges.

Noe Koch sier han ikke er interessert i.

Krever redaksjonell kompetanse

Norsk Journalistlag hadde ventet at A-pressen måtte selge seg ned for å få kjøpet av Edda Media godkjent. Samtidig understreker NJs leder Elin Floberghagen at den som skal kjøpe en eller flere av avisene må ha kompetanse på redaksjonell drift og evne til å utvikle de aktuelle mediene videre.

 – Det som er viktig for Norsk Journalistlag nå, er å bistå våre medlemmer i de avisene som må videreselges fra A-pressen. Vi er opptatt av at arbeidsplassene må bevares, og at kvaliteten på journalistikken i disse mediene styrkes.  A-pressen og nye eiere har et ansvar for å sikre mediemangfoldet, skriver Floberghagen i en pressmelding.

 

 

Føler seg urettferdig behandlet

Føler seg urettferdig behandlet

- Vi har blitt urettferdig behandlet som den slitne aktøren, sett mot en rekke økonomisk dopede konkurrenter.

AV Bjørn Åge Mossin [10.08.2012 07:00]

– Mediehuset Nettavisen gikk for første gang med overskudd i 2011. Hva gjorde dere for å snu et årsresultat på minus 16,6 millioner kroner i 2010 til pluss 4,7 millioner i fjor?

– Fjorårets bunnlinje er påvirket av en utsatt skattefordel på 3,3 millioner kroner. Det er to ting som alltid hører med når det gjelder Nettavisens økonomi. For det første er vi den eneste nettaktøren som ikke har noen krysssubsidiering eller fordel av ulike statsstøtteordninger. På den bakgrunnen har vi ikke vært så dårlige i forhold til konkurrentene som tallene våre skulle tyde på. Vi har blitt urettferdig behandlet som den slitne aktøren, sett mot en rekke økonomisk dopede konkurrenter.

– OK, men hva gjorde dere i 2011?

– Vi har gjort tre ting som er vanskelig å få til samtidig. Vi har kuttet kostnadene våre med nesten 50 prosent siden 2008, fra 120 årsverk på det meste til under 60 i dag. Redaksjonen består nå av 35 personer. Samtidig har vi klart å øke trafikken og ta redaksjonelle andeler fra andre. Trafikken har vokst med 15 prosent siden i fjor, og i åtte av ti uker innfrir vi vårt interne mål om å ligge foran Aftenposten.no. Det tredje vi har gjort er å dokumentere effekten av å annonsere hos oss, slik at annonsørene kommer igjen.

– En annen side av den kommersielle virksomheten vår er at vi nok er best i klassen til å skaffe andre inntekter enn fra annonser. Nesten en tredjedel av inntektene våre kommer fra andre ting.

– Ja, dere har startet en rekke tjenester, som Gullvekten, spilltjenester og MittOppdrag. Nettavisen fikk smekk på fingrene av Pressens Faglige Utvalg for egenomtale av Gullvekten og har også blitt kritisert av andre for flytende grenser mellom annonser, salgslenker og redaksjonell tekst. Har dere bevisst tøyet presseetikken for å oppnå lønnsomhet?

– Vi har kun hatt én PFU-sak om slike tjenester. Den tapte vi, og derfor korrigerte vi presentasjonen. Siden har vi merket alle våre artikler som har et islett av noe vi kan tjene penger på, selv om de kunne passert som redaksjonelle. Det viktigste er at brukerne forstår hva som skjer. Jeg satt i utvalget som la fram forslag til ny tekstreklameplakat og kjenner reglene ganske godt. Vi har aldri tenkt at vi ønsker å bryte dem, men at vi skal gjøre det som reglene gir oss rom for. Det har vært gråsoner og en vanskelig grenseoppgang.

– Du har tjent godt, oppunder to millioner kroner i året, selv om Nettavisen har gått med store underskudd?

– Jeg har relativt god samvittighet for min egen lønn. Den gjenspeiler at jeg har vært ti år i denne lederjobben. Til nå har jeg hatt regulær fastlønn, men heretter er deler av lønna avhengig av selskapets måloppnåelse. Det er noe jeg alltid har ønsket. I 2008 snakket jeg med styrelederen og valgte å gå ned 250.000 kroner i årslønn, fordi vi var inne i tøffe tider. Samtidig sa jeg fra meg firmabilen.

– Kommentarartiklene og uttalelsene dine i andre medier minner veldig om Høyre-standpunkter. Men du har aldri rådet leserne til å stemme på Høyre eller noe annet parti ved valg?

– At mine holdninger oppfattes som høyreorienterte er nok en refleks av at de fleste andre mediefolk som uttaler seg befinner seg lenger til venstre. Jeg oppfatter meg definitivt ikke som en typisk Høyre-mann og kommer aldri til å råde noen til å stemme på et bestemt, politisk parti. Jeg er sosialliberal, pragmatisk og fri til å mene ting fra sak til sak. Jeg regner meg som relativt liberalistisk i økonomisk politikk, miljøvennlig, er for gode sosiale velferdsordninger og er liberal i moralspørsmål. For eksempel er jeg sterkt kritisk til den strenge asyl- og innvandringspolitikken Norge driver i dag.

– Du er blitt beskyldt for å ha Fox News som modell for Nettavisen?

– Slike beskyldninger oppfatter jeg som hersketeknikk. Fox News har en klar partipolitisk agenda. Det har ikke vi. Det er deilig å være fri for partipolitiske standpunkter og gøy å være uenig med den store enigheten i Norge.

– Du er gift med redaktør Kjersti Løken Stavrum i Aftenposten. Hvordan ser dagen ut for to så opptatte pressefolk?

– Vi spiser frokost og drar sammen til og fra jobb. Vi spiser også middag sammen, stort sett. Begge jobber mye hjemmefra, men det er sjelden vi er samtidig hjemme hele kvelder i uka og i helgene. Det er ofte noe jobbrelatert som skjer. Når man har hobbyen som jobb og jobben som hobby blir det mindre skille mellom privatliv og jobb. Det synes jeg er helt utmerket. Vi pressefolk har et utrolig privilegium ved at vi kan holde på med det vi synes er moro hele tiden.

– Det kan du si, som har redaktørlønn som kompenserer for slikt! En annen sak: Du og kona er observert joggende sammen. Trener dere mye i hverdagen?

– Ja, vi løper stadig rundt Nøklevann. Jeg vil advare sterkt mot å gifte seg med kvinner som er ni år yngre og 50 kilo lettere. Jeg opplevde mitt absolutte bunnivå da vi løp New York Maraton sammen i 2010. Kjersti slo meg med en halvtime, og jeg ble hengt ut så det holdt! Men jeg er bedre enn henne i golf! I år skal vi løpe tre halvmaraton, i Oslo, Stockholm og New York. Det er også ganske brutalt, men da klarer du i alle fall å gå på banketten etterpå.

Mecom vil ut av Danmark

Mecom vil ut av Danmark

Nå skal Berlingske Media også være til salgs.

AV Martin Huseby Jensen [09.08.2012 10:33]

Det er den danske næringslivsavisen Børsen som melder at medieselskapet Mecom vil helt ut av skandinavia. Salg av Berlingske Media, som igjen eier Berlingske Tidende, B.T., Weekendavisen og flere lokalaviser, skal være høyest på ønskelisten til Mecoms største aksjonærer.

Ifølge avisen, gjengitt i danske Journalisten da Børsens artikkel ligger bak betalingsmur, skal de største aksjonærene presse hardt på for å få gjennom et salg av medievirksomheten som nå står for 40 prosent av Mecoms omsetning. 

Aksjonærene skal være utilfredse med utviklingen i Mecom og angivelig skal det være press på å dele opp selskapet. En prosess med å selge unna all virksomhet i mediekonsernet skal ifølge en anonym kilde være under planlegging.

Det er halvannen måned siden salget av Edda Media til A-pressen ble gjennomført. I midten av juli ble det kjent at den nylig tiltrådte konsernsjefen i Mecom, Tom Toumazis trakk seg fra stillingen. Han forklarte i en børsmelding at selskapet så helt annerledes ut da han tok jobben, men etter salget av Edda Media og polske Presspublica mente han det ikke lenger var behov for ham.

I august i fjor sa han til Journalisten at han ikke ville selge Edda Media

A-pressens nettbetalingspilot

A-pressens nettbetalingspilot

Glåmdalen legger opp til totalabonnement på nett og papir.

AV Martin Huseby Jensen [03.08.2012 15:19]

En gang på senhøsten kaster A-pressen seg på årets trendbølge, digital betaling på nett. De følger da Polaris Medias Møre-Nytt, Schibsteds Fædrelandsvennen, og Edda Medias Drammens Tidende og Tønsbergs Blad.

Ifølge Pål Nedregotten vil A-pressen lage en modell som er inspirert av Fædrelandsvennen, selv om den ikke er helt lik. Direktøren for digitalutvikling i konsernet sier det ikke handler om å skynde seg, men å finne beste løsning. Han er han opptatt av å holde på trafikken og skjeler til Kristiansand hvor en stor andel av trafikken forduftet etter at betalingsløsningen ble lansert.

Fordelen, sier han, er at A-pressen også får mulighet til å vurdere prosjektene i Drammen og Tønsberg. Den første har en totalmodell, mens den andre ikke har papirproduktet med i sin betalingsløsning.

Tapte inntekter

Selv er han nysgjerrig på balansen i Fevennens inntekter. Hvor mye tjener de på abonnement satt opp mot annonseinntektene med tanke på de dalende lesertallene.

- Vi forsøker å finne en innholdsbalanse til nett som gjør at vi ikke mister lesere.

- Dere har med papiravisen i pakken. Hvordan har dere tenkt å løse momsproblematikken?

Momsen en faktor

- Godt spørsmål. Moms er en faktor vi må ta høyde for, men vi eksperimenterer uavhengig av hvilken løsning som kommer på momsen denne høsten.

Prisingen av tjenesten er ennå ikke klart, men vil være på plass i løpet av kort tid. Nedregotten sier det er flere gode kandidater til å teste ut betalingsløsninger i A-pressen.

- Men først skal vi evaluere. Vi skal ikke rushe dette. 

Edda styrker bunnlinjen

Edda styrker bunnlinjen

Medieselskapet leverte åtte millioner bedre i første halvår. – I tråd med planen, sier den nye styrelederen.

AV Martin Huseby Jensen [25.07.2012 11:15]

Transaksjonen er gjennomført, og Demokraten solgt. Varden venter på ny eier og Medietilsynet på avklaring om hvilke andre løsninger A-pressen har for et sammenslåing med Edda Media. 

I mellomtiden har konsernsjef Thor Gjermund Eriksen tiltrådt som styreleder i Edda Media, og har fått med seg økonomidirektør Glenn Veiby som styremedlem i påvente av at integrasjonsforbudet skal heves

Svakere annonsemarked

Edda kan se tilbake på en driftsmargin på 11 prosent i årets seks første måneder, etter å ha levert et driftsoverskudd på 120 millioner kroner. Det er ifølge en pressemelding fra Edda åtte millioner kroner bedre enn ved samme tid i fjor.

Omsetningen i perioden var på 1,1 milliarder kroner. Det er også en økning på åtte millioner, hjulpet av opplagsinntekter, opp seks millioner, og øvrige inntekter, opp tolv millioner. Annonseinntektene går motsatt vei, ned ti millioner kroner i perioden. 

Styreleder Eriksen mener at den underliggende utviklingen i markedet tydeliggjør ytterligere behovet for at fusjonen skal gå gjennom. 

– Det betyr at vi sammen kan styrke annonseinntektene og redusere kostnadene, sier han og legger til at resultatet er i tråd med planen. 

Øker digitalt

Lønnskostnadene er redusert med en million kroner, mens samlede kostnader i først halvår er opp én million kroner til 990 millioner. 

I først halvår stod den digitale delen av konsernet for 14 prosent av den samlede omsetningen. Samtidig økte brukerveksten på digitale tjenester med 30 prosent i perioden. Mobil øker mest med en vekst på 200 prosent. 

– Det er avgjørende for oss å opprettholde en sterk digital vekst, og vi er glade for at vi har evnet å bygge sterke digitale posisjoner lokalt. Vi har tro på at denne veksten også vil fortsette, spesielt knyttet til våre mobile utgaver. Samtidig satser vi nå offensivt på å fornye og utvikle våre posisjoner på papir, der vi har hovedtyngden både av våre brukere og våre inntekter, sier konsernsjef Karl Gunnar Opdal.

Salg av Østlandets Blads bygg i Ski er bokført med en gevinst på sju millioner kroner.

– Lite sannsynlig

– Lite sannsynlig

Redaksjonsklubben i Varden tror ikke Hallgeir Skogen kommer til å overta avisa.

AV Glenn Slydal Johansen [16.07.2012 10:07]

Tidligere i sommer ble det kjent at Konkurransetilsynet godkjente A-pressens kjøp av Edda Media. Men det forutsetter at mediekonsernet selger avisene Demokraten og Varden. Førstnevnte er allerede solgt, men Varden er fortsatt i spill.

Både Agderposten og Dagen er tidligere nevnt som mulige kjøpere. Nå skal den lokale gründeren Hallgeir Skogen være interessert i å kjøpe avisa, ifølge Telemarksavisa (TA).

Konserndirektør Are Stokstad i A-pressen vil ikke bekrefte overfor TA om konsernet er i samtale med Skogen, og viser til at salgsprosessen starter over sommeren.

– Lite sannsynlig

Klubbleder Marit Schulstok i Varden er også ordknapp med å kommentere Skogen som eier, men sier hun har liten tro på at det blir utfallet.

– Det er ikke veldig sannsynlig at Skogen overtar, sier Schulstok til Journalisten.

– Kan du utdype det?

– Nei, jeg ønsker ikke å kommentere det mer.

Salgskomité

På spørsmål om de ansatte er tatt med i salgsprosessen sier klubblederen at de har nedsatt en komité som består av tre personer fra klubben.

– Vi har besøkt Konkurransetilsynet i Bergen, Medietilsynet i Fredrikstad og Thor Gjermund Eriksen. Vi er invitert med på å mene noe om ny eier.

Schulstok legger til at hun ikke vet om de ansatte blir lyttet til, men at hun har tro på det.

Klubben er mest opptatt av at den nye eieren har finansielle krefter og mediekompetanse til å drive Varden videre.

Edda-avklaring i august

Edda-avklaring i august

A-pressen har bedt om utsettelse.

AV Glenn Slydal Johansen [04.07.2012 11:41]

Det kommer likevel ingen avklaring fra Medietilsynet om A-pressens oppkjøp av Edda Media i løpet av juli. Ifølge en melding på tilsynets nettsider er den nye fristen satt til 15. august.

Sendte anmodning

Utsettelsen er kommet i stand etter at A-pressen har bedt tilsynet om å få mer tid. 

– Vi har den siste tiden hatt samtaler med A-pressen om minnelig løsning. Fra vår side er vi nær ved å kunne konkludere i saken. På grunn av interne prosesser har A-pressen kommet med en anmodning om vi kunne forlenge fristen for saksbehandlingen med et par uker. Dette har vi tatt hensyn til, og vi vil komme med vårt vedtak i saken 15. august 2012, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet i meldingen.

Ferietid

Direktør Gudbrand Guthus for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet utdyper overfor Journalisten at fristen kan utsettes utover 30. juli ut fra særlige hensyn.

– Det er interne prosesser de har behov for, også er det ferietid. Da mener vi det foreligger særlige hensyn, og da vi har den felles forståelsen med A-pressen, som gjør at vi kan utsette fristen, sier Guthus.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen vil ikke kommentere hva mediekonsernet trenger mer tid på, men sier at det ikke ligger noen dramatikk bak utsettelsen.

– Vi har en god dialog og er begge nær en konklusjon. Du skal nok ikke legge noe mer i dette enn at det er fellesferie, sier Eriksen.

Konkurransetilsynet godkjente

I forrige uke ble det klart at Konkurransetilsynet godkjenner A-pressens kjøp av Edda Media under forutsetning om at Demokraten og Varden selges ut av det nye mediekonsernet.

Demokraten har allerede fått nye eiere, mens et salg av Varden skal gjennomføres til høsten. 

A-pressen kan likevel ikke starte integrasjon av Edda Media ettersom Medietilsynet har nedlagt midlertidig forbud i påvente av endelig avklaring opp mot medieeierskapsloven. 

...........

Tilbake til forsiden