Fullversjon | Stilling ledig
Stilling Ledig:
Forsvarets forum
Ledig stilling som førstekonsulent – journalist
Amedia ignorerte kjøpere

Amedia ignorerte kjøpere

I flere år har Dagsavisen jaktet Edda og Amedias tapsaviser i Oslo. Da lokalavisene ble lagt ut for salg, hørte de ingenting.

AV Martin Huseby Jensen [30.07.2014 11:06]

Både i Dagens Næringsliv og i Klassekampen er det tidligere blitt skrevet om Dagsavisens jakt på mediehuset DittOslo.

Dette kom etter at Amedia selv gikk ut med pressemelding og annonserte at de hadde funnet en løsning for mediehuset. Nettavisen kjøpte nettstedet dittoslo.no, samt noen ansatte, mens Nordstrands Blad ble overført til Østlandets Blad.

Gledelig, karakteriserte Amedias konserndirektør Mari Velsand nyheten om at 8 av 37 arbeidsplasser ble ivaretatt. Nettopp dette fikk Dagsavisens eneleder Eirik Hoff Lysholm til å reagere. Han mener at hans avis kunne ha berget flere arbeidsplasser enn den løsningen som foreligger.

Velsand sa i midten av juli til Dagens Næringsliv at hun ikke har kontakt med Lysholm, ei heller hatt noen prosess med Dagsavisen. Og det er sant, ingen har vært direkte i kontakt med Velsand, men det betyr ikke at det ikke har vært kontakt mellom eierne.

Forsøkt lenge

Dagsavisens ønske om å få kontroll over de lokale gratisavisene i Oslo oppstod ikke nylig. Lysholm forteller at avisens eierselskap Mentor Medier var i dialog med ledelsen i Edda før A-pressen kjøpte avisene. Den gang diskuterte de mulighetene med daværende administrerende direktør Jan Tore Kristiansen og sittende sjefredaktør Tore Bollingmo. Så ble Edda solgt.

Som Journalisten tidligere har skrevet ble A-pressen tilbudt å holde lokalavisene utenom handelen. Blant annet på grunn av de store underskuddene i selskapet. At det var kjøper til disse avisene kan ha vært en annen motivasjon for å selge disse separat.

Da salget var gjennomført tok Mentors ledelse kontakt med daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Amedia, ifølge Lysholm. Svaret var at det ikke var aktuelt med salg av noen posisjoner før de hadde den hele og fulle oversikten.

Siden har Dagsavisen sittet på gjerdet. Men da nyheten om mulig nedleggelse av selskapet sprakk, ba Mentors konsernsjef Helge Simonnes Andreas Norvik i Amedia om innsyn i mediehuset, og med det varslet at de var interessert i å kjøpe selskapet.

En måned senere kontakter Lysholm Tore Bollingmo som på dette tidspunktet søkte løsninger for selskapet. Lysholm ville ha et møte men dette synes å koke bort i kålen.

Ytterligere én måned går og mediehuset selges. 29 ansatte blir stående uten arbeid fra nyttår og alle gratisavisene legges trolig ned.

- De skulle komme tilbake til oss, sier Lysholm som forteller at han ikke kan gi noe konkret svar på nøyaktig hvor mange arbeidsplasser deres løsning ville reddet. Først måtte de ha fått innsyn i selskapet.

I lys av kontakten undres Lysholm over Velsands uttalelse i DN om at hun ikke har hatt noen prosess med Dagsavisen.

For Dagsavisen mener redaktøren at lokalavisene, og kanskje særlig utgavene i Groruddalen, ville vært et godt fundament til å styrke posisjonen i Oslo. For eksempel ved å fulldistribuere Dagsavisen med gratisavisene.

Tok også kontakt

En annen som stusser over Amedias håndtering er Bjørn Larsen i Lundquist Media. Selskapet gir ut Byavisa i seks byer rundt Oslofjorden. Han og Lysholm hadde snakket sammen om å forsøke gå sammen om et felles initiativ for å kjøpe mediehuset kort tid før salg, overføring og avvikling ble kjent i midten av juli.

Før det igjen var også Larsen i kontakt med Amedia på vegne av eget selskap hvor det ble gjort klart at også de var interessert i å kjøpe avisene.

- Vi hadde ingen konkrete planer, til det trengte vi mer informasjon. Men det er klart at vi både markedsmessig og driftsmessig ville ha synergier med lokalavisene i DittOslo.

Larsen sier at selv om det er uklart nøyaktig hvor mange, ville gratisavisselskapet kunne videreført flere arbeidsplasser enn løsningen som foreligger i dag.

Det er ikke gjort noen vurderinger om titlene Amedia har vedtatt nedlagt skal snappes opp av Lundquist Media.

Prøvd før

DittOslo er ikke første mediehuset Dagsavisen har forsøkt å kjøpe fra A-pressen. Både Demokraten og Rogalands Avis har stått på ønskelisten deres.

Særlig før sistnevnte avis ble solgt til Bjørn Sæbø og Raymond Lind var Dagsavisen på banen. Den gang fikk de til svar at det ikke passet med A-pressens strategi.

Lysholm sier at mediekonsernet ikke kunne la Mentor bygge et mindre aviskonsern med sosialdemokratiske aviser på siden av A-pressen som forsøkte å kjøpe den tidligere Høyrepressen i Edda Media.

Det mener han ville gitt sur gjenklang hos A-pressens eier LO.

Få kommentarer

Journalisten har per epost sendt i alt sju spørsmål om avhendingen av DittOslo til konserndirektørene Stig Finslo og Mari Velsand, styreleder Pål Eskås og konsernsjef Are Stokstad. Vi har blant annet spurt om ledelsen i konsernet var klar over at det var andre aktører som ønsket å kjøpe mediehuset.

Styreleder Pål Eskås svarer følgende:

- Amedia har besluttet å satse videre på Nordstrands Blad og den digitale satsingen i DittOslo gjennom Nettavisen. Hva som vil skje med gratisavisene vil bli avgjort i løpet av høsten. Utover dette har vi ingen kommentarer.

I pressemeldingen Amedia sendte ut i første halvdel av juli sier daglig leder Tore Bollingmo at de ansatte som ikke blir med videre i enten dittoslo.no eller Nordstrands Blad vil få tilbud om sluttpakker.

Ikke prioritert ansatte

At både Eskås og Velsand finner det gledelig at de er kommet til en løsning for noen av arbeidsplassene, handler trolig mer om at Amedia har forsøkt, og har funnet, en løsning som innbefatter at selskapene blir i familien. Ikke å redde arbeidsplasser, forteller klubbleder Øystein Dahl Johansen.

- Dette beviser at å berge arbeidsplasser ikke har vært viktig i det hele tatt. Så kan man stille spørsmål om de i det hele tatt har hatt fokus på å tjene penger ved å selge til høystbydende, sier han og forteller at det ikke er blitt fremstilt fra ledelse og eier som viktighet å holde selskapet i konsernet fram til salget var gjennomført.

Klubblederen mener flere av gratisavisene bør kunne videreføres og forteller at regnestykker ledelsen har presentert viser at det er gratisaviser som går i pluss, men det er en sannhet med visse modifikasjoner.

- Stordriftsfordelene i mediehuset gjør at regnestykket i liten grad er realistisk. Vi får ikke synliggjort kostnader eller inntekter. For eksempel ved artikler som brukes på tvers av de forskjellige avisene.

De ansattes representanter i styret har bedt om nytt styremøte over sommeren for å få oversikt over hva som har skjedd underveis i prosessen.

Amedias toppsjef: Vellykket kjøp og fusjon

Amedias toppsjef: Vellykket kjøp og fusjon

Men Are Stokstad innrømmer krevende arbeid.

AV Glenn Slydal Johansen [26.06.2014 11:17]

Torsdag omtaler Journalisten medieforsker Erik Wilbergs forskning på sammenslåingsprosessen mellom A-pressen og Edda Media – fra et ledelsesperspektiv. Han finner at fusjonen var krevende, blant annet ved at selskapet hadde et for stort fokus på å ta ut synergier. Det førte til dårlig kommunikasjon og intern misnøye og usikkerhet i organisasjonen.

Det var daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen som stod for kjøpet av Edda Media til 1,7 milliarder i 2011. Men han trakk seg på tampen av 2012 da det ble kjent at han ble ny kringkastingssjef. Fram til mai 2013 var finansdirektør Glenn Veiby fungerende konsernsjef før Are Stokstad tok over toppjobben.

Stokstad sier det er lagt ned en betydelig innsats i å gjennomføre fusjonen. Han erkjenner at arbeidet har vært krevende, men mener oppkjøpet har vært en suksess:

– Ja, det var krevende. Det lå til grunn for arbeidet som ble nedlagt i forkant av at Medietilsynet sa ja til oppkjøpet. Den tiden benyttet man godt til å planlegge fusjonen.

– Det har vært en vellykket fusjon og integrasjon.

Wilberg mener at perioden med midlertidig forbud mot å integrere A-pressen og Edda Media bidro til å skape uroligheter i selskapet. Men forskeren og konsernsjefen er enige om at selve årsaken lå utenfor selskapets kontroll.

– Vi skulle gjerne kommet hurtigere i gang, blant annet med den digitale utviklingen, sett i ettertid, sier Stokstad.

Til tross for massive kutt på en halv milliard dette halvåret, og varslede kutt i årene som kommer, mener Stokstad Edda-kjøpet var riktig.

– Det har utvilsomt vært forretningsmessig og strategisk riktig for avisene det gjelder. Vi har hentet ut markeds- og kostnadssynergier og vunnet markedsandeler både på papir og digitalt hvert eneste år etter fusjonen.

– Gjelder det salget av TV 2 også?

– Det skjedde forut for fusjonen. Men A-pressen gjorde et godt salg.

– Wilberg skriver at det var et stort fokus på å realisere synergier etter oppkjøpet?

– Det er litt upresist, men jeg skjønner hva du sikter til. Takk og lov for at vi gjennomførte fusjonen med stor kraft og raskt realiserte synergiene, sier Stokstad, og viser igjen til vårens kutt på en halv milliard kroner.

Han erkjenner samtidig at manglende kommunikasjon skapte usikkerhet blant ledere og mellomledere.

– Det er riktig. En av de store hemskoene var det myndighetsbelagte forbudet, og at vi i nesten ett år ikke kunne informere og involvere medarbeiderne dypt ut i organisasjonen.

Om selve målene for oppkjøpet, å ta ut 350 millioner kroner i synergier på kostnader og 150 millioner i økte inntekter, sier Stokstad at konsernet har lykkes.

– Ut fra ambisjonene ved oppkjøpstidspunktet er markedsplanene blitt overoppfylt. Men markedet har falt mer enn vi forutså i 2011.

– Var prisen på 1,7 milliarder kroner for Edda riktig?

– Det blir litt å se tilbake. Med det inntektsfallet mediebransjen nå opplever kan man selvsagt diskutere prisen i et kortsiktig perspektiv. Det viktige er at kjøpet strategisk var riktig.

– På jungeltelegrafen hørtes uttrykket "øksekomiteen"

– På jungeltelegrafen hørtes uttrykket "øksekomiteen"

Krevende sammenslåing i Amedia, ifølge BI-forsker Erik Wilberg. 

AV Glenn Slydal Johansen [26.06.2014 06:00]

Det kommer fram av en forskningsartikkel som førsteamanuensis Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI har skrevet. Han har studert hvordan A-pressens oppkjøp av Edda Media gikk.

Det var 5. desember 2011 at A-pressen bekreftet kjøpet av Edda Media fra britiske Mecom for 1,7 milliarder kroner. Kjøpet ble finansiert blant annet med et lån på 700 millioner kroner fra eierne LO og Telenor. Målet var å spare 350 millioner kroner i kostnader og hente ut 150 millioner kroner i nye inntekter.

Kort tid etter Edda-kjøpet solgte A-pressen sin halvpart av TV 2 til danske Egmont for 2,1 milliarder kroner.

«Øksekomité»

Wilberg skriver at A-pressen overfokuserte på å realisere synergipotensialet. Samtidig måtte det nye konsernet vente på godkjennelse fra myndighetene til oppkjøpet. Medietilsynet ga tommelen opp på visse vilkår først 15. august 2012.

Dette påvirket ifølge medieforskeren organisasjonen på flere måter. En side var at det for ansatte i A-pressen raskt ble klart at innsparingene måtte skje gjennom restrukturering og bemanningskutt:

– På bedriftens jungeltelegraf ble uttrykket «øksekomitéen» hørt, skriver Wilberg.

Kallenavnet viste til prosjektorganisasjonen som ble ledet av de daværende konsernsjefene Thor Gjermund Eriksen i A-pressen og Karl Gunnar Opedal i Edda Media. Under seg hadde de et integrasjonskontor som koordinerte ulike aktiviteter. 

Boston-konsulenter

I tillegg var det opprettet et «rent lag» som jobbet med å finne områder der synergier kunne tas ut. Ifølge Wilberg bestod gruppen av konsulenter fra Boston Consulting Group, som kom tidlig inn i prosessen, med «full tilgang» til alt materiale fra begge sider. 

– De kunne vurdere potensialet for synergier uten å bryte konkurranseloven. Det «rene laget» ser ut som en god ide på papiret. Men det er diskutabelt om du ser på fusjonen fordi det står i veien for utviklingen av tillit mellom ledere i sammenslåingen. Grunnen er at det åpner en arena hvor den nye organisasjonelle identiteten kunne utvikles, skriver forskeren.

Selv om A-pressen faktisk kjøpte Edda Media, var det et bevisst valg å kommunisere oppkjøpet internt som en sammenslåing, ifølge artikkelen.

– Daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen understreket tydelig og gjentok verdien av å se på dette som en fusjon, og ikke et oppkjøp.

Kommunikasjon

En annen side ved forsinkelsen på et halvt år var at kommunikasjon av prosessen ut i organisasjonen ble svekket. Ifølge Wilberg gikk jakten på synergier ut over to faktorer han omtaler som viktige:

– Det første var at kommunikasjonen av rasjonalet for fusjonen, visjonen om et sterkt selskap bestående av lokalmedier som var forberedt for fremtiden. Det andre var at HR- og kommunikasjonsavdelingene forble i linjeorganisasjonen mens viktig arbeid ble utført i prosjektorganisasjonen. Resultatet var at fusjonsprosessen var underkommunisert og at noe HR-arbeid ble glemt, noe som skapte usikkerhet på mange nivåer, også personlig for viktige ledere.

– Visjonen druknet i detaljer om operasjonelle initiativ. 

Når myndighene omsider ga sitt godkjentstempel, kom det ifølge Wilberg en tsunami av oppgaver ut i organisasjonen.

Forskningen bygger på dybdeintervjuer med åtte direktører og analyser av interne dokumenter og presentasjoner. 

Redaktørsamling

I løpet av fasen før godkjennelsen var det også et arbeid for å samle redaktørene fra de to tradisjonelt ulike leirene i Edda og A-pressen under samme publisistiske paraply.

– Dette virket som en kamp i oppoverbakke og en umulig oppgave, skriver Wilberg.

Våren 2012 samlet til slutt avisene seg under en utgivererklæring og senere formålsparagraf.

Wilberg vier også plass til å se på toppledelsens sammensetningen. Like før tiltak skulle settes i verk i organisasjonen, forlot Eriksen konsernlederjobben. Glenn Veiby tok over som konstituert, men ga under et roadshow ute i regionenene tydelig beskjed om at han ikke ville bli den nye konsernsjefen. I mai 2013 tok Are Stokstad over jobben som toppsjef. 

Til Journalisten sier Wilberg at hans forskning ikke er noen kritikk av hvordan lederne har håndtert sammenslåingen. Han sier lederne stort sett har fulgt boka for hvordan sånt skal gjøres.

– De mistet tempoet på grunn av det midlertidige forbudet, men det er loven, sier Wilberg.

– Det gikk ikke så mye galt, det var fornuftige mennesker som gjorde så godt de kunne. Men de tapt tempo og rammene forandret seg. Man kan ikke løse dagens problemer med gårsdagens løsninger.

Forskeren vil ikke kommentere A-pressens regnestykker om å ta ut 350 millioner kroner i synergier og 150 millioner kroner i økte inntekter som følge av sammenslåingen.

– At det har endret seg til det verre underveis trenger man ikke være forsker for å finne ut. 

– Hva tror du om at A-pressen regnet for positivt i 2011?

– Det kan hende, men annonsemarkedet falt ikke så mye før i 2012. I 2011 var det et lite oppsving etter finanskrisen. Man gjorde relativt realistiske bedømminger ut fra hva man så den gangen. Det er lett å være etterpåklok, det vil jeg vokte meg for. 

– Skivebom

En som vil uttale seg om deler av regnestykket fra 2011 er konserntillitsvalgt Eva Stenbro:

– Forventningen om å øke inntektene med 150 millioner kroner var en skivebom av dimensjoner, sier hun.

Stenbro mener sammenslåingen har krevd ressurser som har gått ut over andre områder, som digital satsing.

– Det krever mange ressurser å omstille og nedbemanne. Hver time kunne vært brukt på utvikling. Vi har brukt penger på Boston Consulting Group, sluttpakker og gavepensjon. Det blir millioner, og har virkelig kostet uten at jeg har nøyaktig tall.

Les også: Konsernsjef Are Stokstad sier kjøpet av Edda har vært vellykket, men innrømmer krevende arbeid.

 

Hvem kan kjøpe DittOslo

Hvem kan kjøpe DittOslo

Selv om det ikke er mer igjen å kutte, betyr det ikke nødvendigvis nedleggelse. Kanskje vil noen kjøpe mediehuset.

AV Martin Huseby Jensen [13.05.2014 13:43]

Mandag var blå for de ansatte i Mediehuset DittOslo. De sendte ut pressemelding og fikk omtale i Dagens Næringsliv, Journalisten og Kampanje. Årsaken er de pågående kostnadskuttene i eierselskapet Amedia.

For mange mediehus rundt om i landet betyr det at de må gyve løs på personalkostnadene, for Amedias gratisaviser i Oslo er det gammelt nytt. Det er gjort før, og ennå har ikke DittOslo tjent penger for sine eiere.

I 2012 hadde selskapet 70 millioner kroner i driftsinntekter og et driftsunderskudd på 2,7 millioner kroner. Tallene for 2013 er ennå ikke sendt til Brønnøysund og direktør og redaktør Tore Bollingmo sier han derfor heller ikke vil gå ut med de konkrete tallene.

Han sier at 2013 likevel gikk bedre enn året før, men fortsatt med driftsunderskudd.

Mediehuset har tre bein å stå på:

* Abonnementsavis. Nordstrands Blad er gratis en dag i uken og krever betaling en annen.

* Gratisavis er det største beinet og har tidligere stått for omtrent 85 prosent av omsetningen, noe som gjør mediehuset ekstremt sårbart for annonsefall.

* Digitalt. Bollingmo forteller at omsetningen fra det digitale øker. Det vil i år trolig ligge på omtrent 10 millioner kroner.

Bollingmo forteller det er flere mulige scenarioer. DittOslo gir ut 12 ultralokale aviser. Mens enkelte av avisene ikke er lønnsomme, skal noen av de eldre titlene være lønnsommme isolert. Dette gjelder blant annet Nordstrands Blad som også har abonnementsinntekter.

Dette er avisen som la grunnlaget, sammen med Janco Kabel, for det som en gang skulle bli Orkla Media, så Edda Media og nå Amedia. Orkla kjøpte 40 prosent av aksjene i Nordstrand Østre Aker Blad av Høyre i 1984.

Samarbeid, salg eller nedleggelse

Som styreleder Pål Eskås skal ha sagt til de ansatte, utredes alle muligheter. En av disse er salg.

- Vi er uansett nødt til å finne sammen med andre. I eller utenfor konsernet. Og det kan være vi dropper gratisavisene, sier Bollingmo.

Gratisavisene har et annonsefall på 14 prosent så langt i år, og med konstant underskudd er det ikke mye igjen å ta av. Derfor er mediehuset avhengig av den riktige partneren om de skal overleve. 

I konsernet er det naturlig å se mot Lillestrøm, Ski og Bærum hvor konsernet har tre aviser det kan være naturlig å se for seg samarbeid med om papiravisene skal videreutvikles, men siden disse ikke holder til i Oslo, vil de ikke kunne samlokaliseres.

Nettavisen er midt i byen og er deleid av Amedia sammen med Egmont. Den lokale posisjonen DittOslo har på nett kan være aktuell å bygge på. Nettavisen har forsøkt seg med lokalsatsing i Oslo tidligere.

Følger med

Utenbys er det ikke unaturlig å se mot Lundquist Media som gir ut Byavisa ukentilg i Sandefjord, Moss, Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg.

Administrerende direktør Bjørn Larsen i gratisaviskonsernet sier at de så langt har fokusert på områder utenfor Oslo. Først fordi markedet i Oslo har vært opptatt, og at det åpenbart er annerledes å jobbe i mindre markeder som Tønsberg og Drammen.

- Vi følger med på det som eventuelt skjer i Oslo. Det kan potensielt påvirke oss, sier Larsen.

Før A-pressen kom på banen, var Edda Media på jakt etter kjøpere til lokalavisene. Blant potensielle kjøpere var Aftenposten. Det ble aldri stort mer enn "hei og hallo" før Edda selv ble kjøpt. Administrerende direktør Sondre Gravir i Aftenposten sier han ikke har tenkt tanken. 

- Men kommer det et tilbud, skal vi selvsagt vurdere det. 

Kunne latt være

Etter det Journalisten kjenner til, ble DittOslo tilbudt å bli holdt utenfor oppkjøpet av Edda. Hos Mecom var ikke DittOslo vurdert som kjernevirksomhet for A-pressen. Også andre virksomheter Edda eide, ble foreslått holdt utenom, men det skal ikke ha vært snakk om andre papiraviser. 

Mens David Montgomery hadde stor tro på gratisaviser, hadde hans etterfølger Tom Toumazis helt andre tanker. Etter det Journalisten kjenner til, skal han vel flere anledninger ha ønsket å legge ned tapsforetaket i Oslo. 

A-pressen på sin side takket som kjent nei til tilbudet. Konsernet så store muligheter ved å ha tilstedeværelse på papir i Oslo, det ville gi annonsesamkjøringen det lille ekstra. 

Men selv om mediehuset bidrar på konsernets bunnlinje med leie av lokaler, kjøp av trykkeri-, it- og personaltjenester, klarer det ikke å stå på egne bein. 

Fra Amedia til aristokrat-fotball

Fra Amedia til aristokrat-fotball

Geir Bakken skal lede Fredrikstads kriserammede stolthet tilbake til eliteserien.

AV Bjørn Åge Mossin [20.08.2013 12:22]

– Jeg måtte bare slå til på jobben som daglig leder av Fredrikstad Fotballklubb, konstaterer Bakken, som tirsdag var nettgjest  hos sin gamle arbeidsgiver Fredriksstad Blad. Han mener jobben som fotballsjef kan sammenlignes med å være ansvarlig redaktør i en mediebedrift.

I juni sa 40-åringen opp jobben sin som utviklingsredaktør i Amedia, en stilling han tiltrådte 1. oktober i fjor etter sammenslåingen av Edda Media og Apressen. Han kom fra tilsvarende stilling i Edda Media. Før han begynte hos Edda Media i 2009 jobbet Bakken, som er oppvokst i Fredrikstad, som journalist og redaksjonell leder i Fredriksstad Blad, Østlandets Blad og Helgeland Arbeiderblad.

Aristokraten FFK

Bakken bor fortsatt i Fredrikstad, nærmere bestemt på Kråkerøy. Nå er hovedoppgaven å gjenoppbygge FFK, også kalt aristokraten i norsk fotball, til gammel storhet. Klubben er inne i en økonomisk og sportslig krise, etter nedrykket fra eliteserien til 1. divisjon i fjor høst. Ambisjonen er å få FFK tilbake i toppserien, men Bakken ønsker ikke å tidfeste et slikt mål.

– Jeg hadde ingen ny jobb på handa da jeg sa opp i Amedia. Jeg ønsket rett og slett å gjøre noe annet, etter å ha vært med på en stor omorganisering i Edda Media og sammenslåingen av Edda og Apressen. I høst blir det ny omorganisering i Amedia Utvikling. Etter å ha hatt en fantastisk tid i de to mediekonsernene fant jeg ut at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Ved å si opp slapp jeg å søke nye muligheter i det skjulte, forteller Bakken.

Måtte bare slå til

Han legger til at han så for seg en ny medierelatert jobb i Oslo-området, og ikke et slikt tilbud som kom fra FFK.

– Jeg så ikke den komme. Den første henvendelsen fra FFK kom for 14 dager siden. Jeg fant veldig fort ut at jeg var interessert i å få et innblikk i hva nye FFK og lederstillingen gikk ut på. Gjennom flere møter og masse spørsmål fra begge sider fant jeg ut at dette må jeg bare være med på.

Bakken har vært fotballinteressert hele livet og vokste opp med FFK som byens lag og Selbakk som lokalt lag.

– Nå er det FFK og Liverpool, pluss Trolldalen som sønnen min spiller på.

Satt i FFK-styret

FFK-sjefen har tidligere innsideerfaring fra sin nye arbeidsgiver. I 2001, da Bakken jobbet i et reklamebyrå, var han styremedlem i FFK. Vervet ble avviklet etter et år, da han gikk tilbake til mediebransjen.

– Hva gjør deg kompetent til å lede en større fotballklubb?

– Mediekompetansen min kommer til å være veldig anvendbar i den nye jobben. Det er dyktige folk i administrasjonen som kan økonomi og driften av klubben. Når du har jobbet i mediebransjen så kan du etter hvert en del om kostnadskontroll. Jeg tror jeg er ganske bra på å bygge organisasjon og få mennesker til å jobbe sammen og ha det gøy på jobb. Så er det jo en klar fordel at jeg vet hvordan mediene fungerer, også på dager hvor det blåser. Jeg kan kommunisere og være tydelig i budskapet, både foran en forsamling og ut i mediene.

– Som en redaktør

Bakken mener man på mange måter kan sammenligne jobben som daglig leder av en fotballklubb med jobben som ansvarlig redaktør.

– Som ansvarlig redaktør forvalter man en merkevare og dens troverdighet. Det er troverdighet og tillit hos folk du lever av, samt å gjøre alle menneskene i organisasjonen gode. Dette er sammenlignbart med en fotballklubb som FFK, med en 110 år lang historie. Veldig mye av det jeg har lært i mediebransjen kommer til å være viktig i den nye jobben min.

Merkevarebygging

Bakken ser for seg at hovedoppgavene framover er å bygge en sterk organisasjon og en sunn og solid økonomi i FFK, samt troverdighet, glede, håp og kjærlighet rundt merkevaren.

– Det er ingen liten oppgave?

– Nei, men det er utfordringer som er morsomt i livet. Jeg er ikke en person som tar en jobb for å drifte noe eksisterende. Jeg har lyst til å være med på å bygge opp ting.

Om noen år...

Med 10-plass i 1. divisjon, 21 poeng opp til suverene Bodø/Glimt og ni poeng under den siste opprykksplassen innser Bakken at toget til eliteserien synes å være kjørt for i år.

– Men vi har en soleklar ambisjon om at FFK skal spille i eliteserien. Organisasjonen, næringslivet og publikum må være med på å bestemme når opprykket skal skje, om det blir i 2014, 2015 eller 2016. Det er viktig å bygge opp klubben slik at vi er robuste og i god stand til å rykke opp. Da vil målet naturlig nok være å unngå nytt nedrykk igjen.

- I år tror vi på overskudd

- I år tror vi på overskudd

Men i fjor gikk DittOslo med tap.

AV Martin Huseby Jensen [13.08.2013 06:00]

Amedias 12 ultralokale aviser, som sorterer under Mediehuset DittOslo, fikk et driftsunderskudd på 2,3 millioner kroner i fjor. Og det er en forbedring på 8,2 millioner kroner fra samme tid i 2011, viser resultatregnskapet til selskapet.

Underskuddet kommer til tross for at kostnadene ble kuttet med hele 13,6 millioner kroner, til 72,4 millioner. Men når inntektene faller med 5,4 millioner i samme periode til 70,1 millioner, ender bunnlinjen med røde tall. Det håper ansvarlig redaktør og daglig leder Tore Bollingmo blir snudd i løpet av året.

– Jeg tror og håper vi skal klare det. Vi kan ikke fortsette å levere underskudd, men må bevise for våre eiere at vi nå kan stå på egne bein. Investeringsperioden er over, slår han fast.

Stort underskudd

Siden 2008 har mediehuset levert et samlet underskudd etter skatt på 37,263 millioner kroner.

– Når eierne våre har investert så mye må vi på et tidspunkt vise at vi er liv laga, sier Bollingmo.

På det meste det meste hadde selskapet 76 ansatte, nå er det 43 igjen. Ved utgangen av fjoråret hadde DittOslo 45 ansatte, ned fra 52 i 2011.

Bollingmo forteller at noe av reduksjonen er kommet i administrasjonen. Og så er sidedesken er flyttet til Moss.

Dermed er kostnadene på det nivået han mener mediehuset må leve med i en stund fremover. Han sier at både ansatte og styre har vært tålmodige i arbeidet med å få selskapet til bedre å kunne flyte.

– Nå må vi ha vekst på topplinjen, sier han.

Varierende inngang

Inntektene har økt sammenlignet med fjoråret. Bollingmo forklarer nedgangen fra 2011 til 2012 med blant annet annonser i et valgår. I år er det en generell oppgang i oslomarkedet.

Veksten på inntektssiden skyldes også at DittOslo er med på samkjøringer i Amedia, som har fått et større omfang etter fusjonen med A-pressen, blant annet med Romerikes Blad.

Ved nyttår forsvant konkurrent Aftenposten Aften og gjenoppsto som seksjon i morgenavisen og i tillegg ble ukentlig gratisavis i direkte konkurranse med Amedias lokalaviser under navnet Osloby. Bollingmo forteller at de ikke har opplevd store utslag etter endringen i Aftenposten, verken den ene eller den andre veien.

Digital vekst, men ikke nok

Bollingmo sier mediehuset opplever digital vekst både på trafikk- og inntektssiden.

Ifølge Bollingmo har dittOslo en trafikkvekst på mellom 15 og 20 prosent sammenlignet med fjoråret. De digitale inntektene er på mellom 10 og 15 prosent av de totale inntektene.

– Vi føler vi er på rett kjøl, men vi har fortsatt en vei å gå da store andeler av inntektene våre fortsatt er på papir. Gjennom omstruktureringen har vi organisert oss mot å styrke nettet, men vi må bli bedre enn 100.000 digitale brukere i uken.

 

Dagbladet i spill

Dagbladet i spill

Aller Media skal ha sikret eksklusivitet, men prisen kan bli problem.

AV Martin Huseby Jensen [23.05.2013 09:56]

Det var bransjebladet Kampanje som onsdag ettermiddag brøt nyheten om at Berner Gruppen ønsker å skille ut mediedelen og selge den til en annen aktør. Uten aksjene i NHST og eiendomsporteføljen skriver bransjebladet at ønsket pris for mediedelen ligger på mellom 300 og 400 millioner kroner.

Kampanje lister også opp flere selskap Berner Gruppen skal ha vært i kontakt med, deriblant Schibsted, TV 2, Stampen, Egmont, Bonnier og Aller. Det er meglerhuset Pareto som legger til rette for salget, skriver Kampanje.

Med en prisantydning på mellom 300 og 400 millioner kroner, kan forhandlingene ta tid.

Aller på handletur

Konsernsjef i Berner, Tore Stangebye, bekrefter overfor Kampanje og Dagens Næringsliv at Berner er i dialog med Aller Media som eier blant annet Henne, Se og Hør og Allers i Norge. DN skriver at Aller ikke ønsker en budkrig og derfor har sikret seg eksklusivitet i forhandlingene. Avisen viser videre til at danske Aller har nok kontanter med en egenkapital på 4,14 milliarder danske kroner. Selskapet har heller ikke nevneverdig gjeld og er derfor godt skodd til å kjøpe Dagbladet.

Onsdag ble det blant annet kjent at den danske divisjonen til Aller hadde lagt inn et bud på mellom 350 og 450 millioner kroner for å kjøpe Berlingske Media fra Mecom. Mediekonsernet eier blant annet tabloiden BT og Berlingske Tidende. Dette budet ble ifølge danske Børsen (gjengitt i danske Journalisten) avvist fordi det ble ansett å være for lavt.

Aller Media er i en ekspansjonsfase og har det siste året kjøpt seg opp i flere norske virksomheter, men ingen på størrelse med Dagbladet.

Hos flere

Hvor langt forhandlingene er kommet, er uvisst. DN skriver at samtalene er i sluttfasen. Etter det Journalisten kjenner til skal det ikke ha kommet så langt at Aller har vært i datarom for å saumfare regnskapene. Journalisten kjenner også til at Dagbladets Stiftelse og stemmerettsbegrensningene har vært skapt hodebry i diskusjonene.

Stiftelsen skal sikre dagsavisens Dagbladet som et uavhengig venstreorgan. Det skal også verne om uavhengigheten til Dagbladet. Stiftelsen skal også godkjenne ansettelse av ansvarlige redaktører.

Flere kilder Journalisten har vært i kontakt med forteller at Dagbladet har vært ivrige til å invitere til samtaler.

– De har vært på døren vår også, men det har de vært hos alle, sier en industrileder Journalisten har pratet med.

Ville fusjonere med Edda

Dette er langt fra første gang Berner har vært i dialog om å finne industrielle løsninger hvor Dagbladet fisjoneres ut av gruppen. Journalisten kjenner til at det var tett dialog mellom Berner og Mecom om en fusjon mellom de to selskapene høsten 2008. Den gang havarerte diskusjonene på finanskrisen og det som karakteriseres som urealistiske syn om verdisettingen av de to selskapene.

I ettertid har det også blitt kjent at Dagbladets eiere var i diskusjoner med daværende A-pressen. Dette var på sensommeren 2011 og den gang var verdivurderingen av selskapet høyere.

Flere Journalisten har pratet med forteller at problemet med Dagbladet som kjøpsobjekt er at organisasjonen er bygd rundt papiravisen og avhengig av den. Dersom avisa går i minus, tynger det hele virksomheten og gjør det vanskelig å ta ut tilstrekkelig gevinst av de nye medieområdene.

Med et marked hvor opplaget faller og annonsørene ser mot digitale plattformer, blir det en risikabel investering.

 

 

Amedia får beholde seks aviser

Amedia får beholde seks aviser

Vant ankesaken mot Medietilsynet, som ville gripe inn og pålegge salg øst for Oslo-fjorden.

AV Bjørn Åge Mossin [21.01.2013 15:00]

Medieklagenemnda besluttet mandag enstemmig å omgjøre Medietilsynets beslutning om å gripe inn mot A-pressens oppkjøp av Edda Medias datterselskaper i medieregionen Østviken (Østfold og deler av Akershus).

I sitt vedtak slår nemnda fast at A-pressen, som etter sammenslåingen er omdøpt til Amedia, får tillatelse til å kjøpe Edda Media uten at det settes noen ytterligere vilkår.

Beholder seks

Det betyr at Amedia får beholde Østlandets Blad, Smaalenenes Avis, Ås Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Rakkestad Avis. Medietilsynet godkjente i august i fjor oppkjøpet av Edda Media, under forutsetning av at de nevnte avisene i Østviken ble solgt.

Både konkurrentene Polaris Media og Berner Gruppen, samt Norsk Journalistlag, hadde ventet at Amedia måtte selge seg ned for å få godkjent oppkjøpet av Edda Media. Nemndas vedtak kan ikke påklages, noe som betyr at eventuelle protester må skje i form av en rettssak mot staten.

Også i 2008 tapte Medietilsynet en ankesak i Medieklagenemnda, som ga Schibsted tillatelse til å kjøpe Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

60 prosent-grense

Det var kun i Østviken det gjensto problemer for Amedia, i forhold til bestemmelsen i medieeierskapslovens paragraf 11 om betydelig eierstilling regionalt. Det oppstår ved en eierandel på maksimalt 60 prosent av dagspresseopplaget i hver av de ti medieregionene i Norge.

En annen forutsetning for oppkjøpet er allerede oppfylt, gjennom salget av avisene Varden i Vestviken og Demokraten i Østviken. Dette skjedde som en følge av Konkurransetilsynets behandling av Edda Media-ervervet i fjor.

I sin vurdering har nemnda lagt vekt på konkurransen Amedia møter fra to nye gratisaviser i Fredrikstad og Sarpsborg, og på Aftenposten styrkede posisjon på østsiden av Oslofjorden.

- Brukt feil skjønn

Amedia er uenig i at det foreligger et vilkår for inngrep mot ervervet i Østviken. I anken anførte konsernet at ervervet ikke er i strid med lovens formål, at Amedia ikke får en betydelig eierstilling i Østviken og at Medietilsynet har brukt sitt skjønn på feil vis.

Medietilsynet vurderte klagen og kom til at vedtaket skulle opprettholdes og oversendes klagenemnda for avgjørelse. Også nemnda konkluderer med at ervervet er i strid med lovens formål, og at lovens vilkår for inngrep er oppfylt. Likevel har nemndsmedlemmene kommet til at det ikke vil være riktig å gripe inn mot Amedias oppkjøp av mediene i Østviken.

"Selv om det ikke foreligger holdepunkter for at det er fare for nedleggelser dersom det blir gjort inngrep mot ervervet, er markedet for aviser i sterk endring, og opplagstallene er fallende. Det er økt konkurranse om annonseinntekter, og en sterk aktør vil kunne styrke de aktuelle avisenes konkurranseevne", heter det i vedtaket.

Lokale aviser

Amedia har framholdt at ervervet i stor grad gjelder helt lokale aviser og at dette er annerledes enn om ervervet gjaldt regionale aviser. Klagenemnda er enig i dette.

Nemnda viser til at de lokale avisene i Østviken i liten grad overlapper hverandre, og at det derfor er av mindre betydning for mediemangfoldet hvem som eier avisene i nabokommunene.

Samtidig har Amedia argumentert med at også Aftenposten må regnes med i den regionale opplagsberegningen i Østviken, selv om avisa utgis i medieregionen Stor-Oslo. Nemnda er også her enig med Amedia. Den viser til at Aftenposten fungerer som en regionavis på Østlandet og har styrket sin lokale posisjon fra årsskiftet.

"Dette vil være en sterk motpol til Amedias markedsposisjon og hindre en svekkelse av ytringsfriheten i regionen. Aftenposten er en klar alternativ kilde til informasjon i området".

Etter klagenemndas vurdering har Aftenposten i Østviken en så stor opplagsandel at den må medregnes når det skal tas stilling til om vilkåret betydelig eierstilling er oppfylt.

Nye gratisaviser

Gratisavisene Byavisa i Fredrikstad og Byavisa i Sarpsborg var ikke blitt utgitt lenge nok til at opplagstall for 2012 kunne beregnes da Medietilsynet fattet sitt vedtak. For å medtas i beregningene må en gratisavis utgis minst 46 ganger i løpet av et kalenderår.

De to Byavisene, med et samlet opplag på 47.600, har nå i januar 2013 vært utgitt i et kalenderår og oppfyller vilkårene for å være med i opplagsberegningen.

Klagenemnda legger etter dette til grunn at Amedia eier 13 av 19 aviser i regionen Østviken. Når Aftenposten medregnes ved opplagsberegningen vil Amedia ha omkring 63 prosent av dagsopplaget i medieregionen.

Andre medier

Nemnda legger også en viss vekt på at andre medier som tv, radio og nettbaserte publikasjoner er tilgjengelige. Den viser til at mediebruken er i endring ved at digitale medier tar over mer og mer av mediehverdagen og informasjonsbehovet til publikum.

Klagenemnda besto av leder Ørnulf Røhnebæk, nestleder Arne H. Krumsvik og Tore Lunde. Nemndsmedlem Karin Fløistad erklærte seg inhabil på grunn av forbindelse til Amedia som advokat.

Nyforelsket og lykkelig

Nyforelsket og lykkelig

KOMMENTAR: Det er så deilig! Det kribler i magen. Det er uvant og uvirkelig. Lars Kise om å få ny eier.

AV Lars Kise [29.11.2012 08:00]

Journalisten har fått tillatelse til å publisere lederartikkelen fra lørdagens utgave av Varden.

Det første møtet var vellykket, vi fant tonen, og vi forsto raskt at dette kunne bli et langvarig forhold. Det ser veldig lovende ut.

Da Agderposten la an på Varden, var vi ikke vanskelige å be med på «date». Det gikk ikke mange minuttene før vi skjønte at kjemien stemte, at vi var på samme bølgelengde, og at vi har mye å tilføre hverandre.

Optimismen i Varden har aldri vært større. Vi hadde det greit i Edda Media, og det er mange fordeler med å være en halvstor avis i et stort konsern. Men det er enda bedre å være en stor avis i et lite konsern. Nå har vi mye større innflytelse på oss selv.

Dette merket vi da vi traff Agderposten for første gang. Varden ønsker å styrke dekningen av næringslivet i Telemark, og vi drømte derfor om å få ansette en næringslivsjournalist. Et slikt grep hadde vært utenkelig i Edda Media, men ledelsen i Agderposten sa ja med én gang.

Våre nye eiere sa også ja til å ansette en ny lokaljournalist i Kragerø, slik at vi kan få en bedre dekning i Nedre Telemark. Etter flere år med nedbemanning, er det godt å kunne oppbemanne redaksjonen. Det vil styrke Varden på både papir og nett.

For noen dager siden deltok jeg på redaktørforeningens høstmøte, og et av de sentrale temaene var «Hvordan nedbemanne?». Da er det deilig å sitte i salen og vite at vi snart trykker en stillingsannonse hvor vi søker to nye journalister.

De nye eierne viser stor forståelse for Vardens behov, og de skjønner viktigheten av å beholde kompetanse og arbeidsplasser i Telemark. Hadde Varden blitt en del av Amedia (A-pressen og Edda Media), ville den grafiske produksjonen havnet i Moss. Det slipper vi nå. Det betyr at vi beholder våre fem dyktige typografer.

Det betyr også at vi fortsatt får bestemme hvordan Varden skal se ut, og vi kommer nå til å sette i gang et stort prosjekt hvor vi skal friske opp papiravisa. Vi vil vurdere bokstavtyper, størrelsen på titler, farger og andre ting som har med layout og design å gjøre. Alle i Varden kommer til å bli med på dette arbeidet, men vi håper også å få hjelp fra leserne. Hvordan vil du at avisa skal se ut?

Det er veldig mye vi gleder oss til, og mens store deler av avisbransjen jobber med kutt og innsparinger, får vi muligheten til å gjøre det motsatte. Den sjansen skal vi ikke la gå fra oss, og vi er sikre på at dette kommer leserne til gode.

Det er ikke rart at vi er forelsket, men vi er såpass voksne at følelsene og iveren ikke tar helt overhånd. Vi lever i en hverdag som er utfordrende og krevende, og hvor leservaner og brukermønster endrer seg rekordraskt.

Vi velger likevel å fryde oss. Selv om det alltid knytter seg spenning og usikkerhet til det å være forelsket, er det all grunn til å tro at dette er ekte kjærlighet.

Lars Kise, ansvarlig redaktør

apr-res q2 12

apr-res q2 12

n/a
AV Espen Moe [05.09.2012 10:00]
n/a
Vil ikke selge aviser

Vil ikke selge aviser

A-pressen klager på salgspålegg fra Medietilsynet.

AV Martin Huseby Jensen [05.09.2012 09:03]

– Avisene har ikke overlappende marked. Du skaper ikke mediemangfold i Moss ved at vi ikke eier Enebakk Avis, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen til Dagens Næringsliv. 

A-pressen ble i midten av august pålagt å selge sju aviser av Medietilsynet. Hvis ikke ville tilsynet opprettholde forbudet mot fusjonen av Edda og A-pressen. Mediekonsernet hadde en klagefrist på dette, og ifølge DN velger de nå å benytte seg av dette og klager vedtaket inn til Klagenemnda for eierskap i media. 

Eriksen sier til avisen at han mener reguleringen av eierskapet i Østviken er mye strengere enn andre steder i landet. Bakgrunnen for argumentet hans er at Aftenpostens 39.000 abonnenter ikke teller inn i Medietilsynets beregninger. 

A-pressen vil gjennomføre salget av Varden, slik Konkurransetilsynet påla, men anker altså vedtaket om salg av Østlandets Blad, Enebakk Avis, Ås Avis, Rakkestad Avis og Vestby Avis. 

Tidligere har A-pressen solgt Demokraten til Agderposten og Rogalands Avis.

Klagenemnda består av leder Ørnulf Røhnebæk, nestleder Arne Krumsvik og Karin Fløistad.

A-pressen blir Amedia - i lilla

A-pressen blir Amedia - i lilla

En blanding av rødt og blått skal symbolisere fusjonen med Edda Media.

AV Bjørn Åge Mossin [04.09.2012 14:48]

Etter det Journalisten.no forstår har A-pressens konsernstyre tirsdag behandlet et forslag om navneendring. Planen skal være å offentliggjøre endringene på en pressekonferanse onsdag.

-Ingen kommentar. Jeg er blitt spurt om navneskifte flere ganger tidligere. Av prinsipp svarer jeg ikke på spørsmål om hva konsernstyret har behandlet eller ikke i dag, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Fusjonsfarge

Forslaget går ifølge Journalistens kilder ut på at A-pressens historiske rødfarge, tett knyttet til arbeiderbevegelse og klassekamp i tidligere tider, tar opp i seg blåfargen i logoen til Edda Media og deres tradisjonelt borgerlige aviser. Det visuelle resultatet blir lilla.

Med det nye fargevalget, forbokstaven A fra A-pressen og media fra Edda smeltes de to konsernene symbolsk sammen, samtidig som integreringsprosessen nå pågår for fullt. Tidligere i år tilpasset A-pressen også sin formålsparagraf til de nye tidene, med en langt vagere henvisning til arbeiderbevegelsen og dens prinsipper. Dette vakte protester fra enkelte lokale tillitsvalgte i A-pressen.

OK for LO

LO skal ha godkjent det nye navnet på A-pressen. Det var åpenbart knyttet større usikkerhet til LOs godkjennelse enn til aksept fra den andre hovedeieren, Telenor. For den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge må det unektelig være knyttet en del følelser til overgangen til nytt navn og ny farge for Norges nest største mediekonsern.

A-pressen ble etablert i 1948 under navnet Norsk Arbeiderpresse. Det nåværende navnet er fra 1994. Edda Media ble valgt som navn på tidligere Orkla Media, da engelske Mecom Group tok over selskapet i 2006. Rett før jul i fjor solgte Mecom Edda til A-pressen, og oppkjøpet er nå godkjent av både Konkurransetilsynet og Medietilsynet. Vedtakene medførte en del tilpasninger til lovverket, slik at nye A-pressen må selge seg ut av i alt åtte aviser. Etter sammenslåingen med Edda Media består konsernet av 78 papiraviser og 10 rene nett-titler.

Ikke tilgjengelige

De ansattes styrerepresentanter Eva Stanbro (NJ) og Stein Sneve (NJ) har ikke vært tilgjengelige tirsdag. Den tredje ansatterepresentanten i A-pressens konsernstyre, Bodil Werner (Handel og Kontor), er på ferie, og hennes vara John Sanden er knapp da vi får tak i ham på telefon:

- Jeg har ikke lyst til å si noe før konsernledelsen har bekreftet hva som ble vedtatt.

Heller ikke Jan Erik Skau, tidligere hovedtillitsvalgt i Edda Media og nå konserntillitsvalgt i nye A-pressen, ønsker å kommentere saken når Journalisten ringer.

Kostbar farge

I estetikken regnes lilla til de kalde fargene. Ifølge Wikipedia var oldtidens kongelige var glade i lilla fordi det var en sjelden og kostbar farge. I kirkelig sammenheng forbindes lilla med sorg og bot, men for Amedia blir kanskje børs viktigere enn katedral?

Oppdatering:

Journalisten.no får kontakt med ansatterepresentant Stein Sneve i etterkant av konsernstyremøtet. Han ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte at styret har behandlet spørsmålet om navneskifte.

- Men jeg vil ikke se på et eventuelt navneskifte som problematisk. I så tilfelle ville Amedia være et godt navn. Andre vil nok ha sterkere oppfatninger om en slik sak.

- Er det ikke skummelt å forlate et solid og historisk merkenavn som A-pressen?

- Man må alltid foreta avveininger når man gjør nye ting. Jeg har selv vært med på å legge ned to knallsterke merkenavn i Bodø, Nordlands Framtid og Nordlandsposten. De ble slått sammen til Avisa Nordland, som var et vesentlig svakere merkenavn. Men det er vanskelig å gjennomføre en integrering hvis man skal beholde et av de tidligere navnene.

 

Østlandets Blad kutter utgivelser

Østlandets Blad kutter utgivelser

Leserne blir uten papir mandag, onsdag og fredag.

AV Martin Huseby Jensen [22.08.2012 11:22]

Journalisten har tidligere fortalt at Østlandets Blad har vurdert å kutte antall utgivelser. I skrivende stund kommer avisen ut seks ganger i uken.

Det er i et brev til avisens abonnenter det kommer frem at avisen, som nå er lagt ut for salg etter fusjonen mellom Edda og A-pressen, kutter i utgivelsesfrekvensen. Fra lørdag går ØB over til tredagersavis. Deen vil komme i postkassen tirsdag, torsdag og lørdag.

Ifølge brevet som er signert ansvarlig redaktør Siri Zachariassen, vil de som har betalt abonnenmentet sitt få dette forlenget tilsvarende prisreduksjonen som følger omleggingen. Hvor stor denne reduksjonen er, kjenner Journalisten ikke til i skrivende stund.

Polaris furter ikke

Polaris furter ikke

Vil bruke «Edda-pengene» til andre kjøpsmål.

AV Martin Huseby Jensen [17.08.2012 14:59]

- Ingen må tro vi har satt oss ned og syntes synd på oss selv, sa konsernsjef Per Axel Koch da han la fram tallene for andre kvartal for analytikere og et par journalister. 

Selskapet presenterte fredag formiddag et driftsoverskudd på 80 millioner kroner i andre kvartal. Det er seks millioner kroner svakere enn ved samme tid i fjor.

Ser videre 

Koch har stått i spissen for Polaris' anstrengelser for å få kjøpe Edda Media, og han holdt lenge håpet levende om å kunne få snappet konsernet foran A-pressen som denne uken fikk den endelige velsignelsen til å gjennomføre fusjonen av Medietilsynet. 

Polaris Media la også inn bud på Edda, men dette skal ha vært inntil hundre millioner kroner lavere enn A-pressens bud. 

- Det hadde jo vært hyggelig om vi hadde fått til Edda-kjøpet. Men vi er nå i en sterk situasjon siden vi ikke har brukt penger på Edda. Og det er mange posisjoner der ute som kan tas.

For smått

På spørsmål fra medieinvestor Odd R. Øie om Polaris er interessert i å plukke opp avisene A-pressen er pålagt å selge, sa Koch at det er mer naturlig at andre kjøper disse. 

- Det blir for lite, men man skal aldri si aldri. Det handler om pris. Uansett er det andre muligheter som vi synes er mer spennende, sier Koch. 

Dersom A-pressen gjør som tidligere, kan det være at de også selger Eddas aksjepost i Gudbrandsdølen Dagningen (35,2 %), slik konsernet gjorde med sin egen post. Dette er et mediehus som trolig opptar Koch, særlig etter at selskapet i juni kjøpte Valdres Media fra Tun Media.

Koch sier til Journalisten at Polaris særlig vil følge med på utviklingen i mediehus-bransjen. I tillegg kommer mulighetene digitalt, hvor han ser for seg flere kjøpskandidater uten at han ønsker å utdype hvilke disse kan være. 

Også Polaris kutter kostnader

Også Polaris kutter kostnader

Konsernet har svakere utvikling i andre kvartal enn første, men endte i overskudd på 80 millioner kroner.

AV Martin Huseby Jensen [17.08.2012 07:37]

Forrige fredag kunngjorde Schibsted på sin kvartalspresentasjon at konsernet skal kutte kostnadene med 500 millioner kroner over de neste to årene. 400 av disse i Norge.

Onsdag forklarte konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen at han ser for seg at fusjonen med Edda gjør at kostnader for et par hundre millioner kroner kan kuttes fra utgiftssiden. Dette vil gjøres blant annet gjennom å fjerne en del dobbeltfunksjoner i konsernledelse og støtteapparat.

Kostnadsprogram

Denne fredagen melder Polaris Media at også i det Trondheimsbaserte mediekonsernet skal det holdes stramt grep om kostnadene. Ifølge meldingen gjennomfører Polaris i 2012 siste del av et fire år langt kostnadsprogram i Adressa og HTG som skal gi en effekt på 160 millioner kroner årlig, sammenlignet med konstnadene i 2008.

- Det gjenstår 15 millioner som skal realiseres i løpet av 2012 med helårseffekt i 2013. Det arbeides løpende med ytterligere å effektivisere driften for å tilpasse kostnadene på kort og lang sikt, heter det i rapporten.

Selv om programmet nærmer seg slutten, betyr ikke det at det slutter der. Mediekonsernet skriver i sin rapport at det denne høsten vil bli utredet ytterligere tiltak som skal sikre en effektiv drift videre.

Svakere inntekter

Ifølge kvartalsrapporten fra mediekonsernet, som blant annet omfatter Adresseavisen, Sunnmørsposten og iTromsø, gikk omsetningen tilbake med 1,2 prosent til 447 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skyldes blant annet et svakere annonsemarked. Kostnadene er i perioden stabile.

Driftsresultatet er seks millioner svakere, men endte i et driftsoverskudd på 80 millioner kroner.

Det er særlig i Adresseavisgruppen annonseinntektene faller. 3,6 prosent eller fem millioner svakere enn ved samme tid i fjor. Mens i HTG og Polaris Media Nordvestlandet er svikten på henholdsvis 1,5 prosent og 1 prosent.

Digitalløft

Medieselskapet merker i andre kvartal et digitalt oppsving. Annonseinntektene fra digitale plattformer øker med 9,4 prosent til 39 millioner kroner. Samtidig har bruken av selskapets mange mobilsider doblet i perioden.

Mens opplaget faller med 3,2 prosent, bidrar eavisopplaget til å holde inntektene stabile. Eavis-abonnement øker i perioden med 132 prosent. Polaris har nå 5.101 digitalabonnenter.

I meldingen går det frem at Polaris vil gjennom en utrulling av leserbrettløsninger med betalingsordning i år. Også nye prosjekter med nettbetaling vil bli prøvet ut. Polaris forventer likevel ikke store inntekter fra dette i år.

Papirfall

Papiropplaget er nå nede i 223.854 eksemplarer, en tilbakegang på i underkant av 5.000 fra i fjor. HTG har størst prosentvis tilbakegang med 2,7 prosent, Adresseavisgruppen tilbake 1,6 prosent og på Nordvestlandet går det tilbake med 2,4 prosent.

Konsernet forventer fortsatt fall i papiropplaget. Dette vil bli kompensert på inntektssiden med prisøkninger.

Løgnaktighet til topps

Løgnaktighet til topps

(LESERKOMMENTAR): Vestfold Blad takker Thor Gjermund Eriksen for anerkjennelsen og for at han finner Vestfold Blad å være garantist for en differensiert dagspresse i Vestfold, og kritiserer samtidig retorikken.

AV Sverrre Aamodt [16.08.2012 13:49]

A-pressens oppkjøp av en lang rekke Edda-aviser er en av de mest bemerkelsesverdige hendelsene i det norske mediemarkedet på mange år. Medietilsynet velsigner nå overtakelsen, forutsatt at A-pressen kvitter seg med syv avistitler. Kravene skremmer ikke konserndirektør Thor Gjermund Eriksen.

Han retter i fagbladet Journalisten blant annet en  romslig takk til Vestfold Blad for at konsernet ikke ble satt på noen større prøve i Vestfold.

Vi får sende en takk til Smiths Venner for at de fikk Vestfold Blad opp å stå i fulldistribusjon, for den teller med i vurderingen”, uttaler Eriksen til Journalisten.

Vi takker konsernsjefen for anerkjennelsen og for at han finner Vestfold Blad å være garantist for en differensiert dagspresse i Vestfold. Viktigere enn en differensiert presse er det nok for A-pressen at den nå – takket være Vestfold Blads stadig sterkere posisjon – slipper å selge ut et av sine gullkantede mediehus. Det morsomme - og i et historisk perspektiv det paradoksale – er det at de borgerlige Vestfold-avisene kommer til å være noen av de mest effektive pengemaskinene i det sosialdemokratiske A-pressesystemet.

Vi i Vestfold Blad vil fortsatt gjøre vårt ytterste for å være et godt supplement til den etablerte Vestfold-pressen. Men vi skulle ønske vi kunne gjennomføre denne oppgaven uten den gjentatte løgnaktige, fordomsfulle og stigmatiserende retorikken, som nå sist kom fra konserndirektør Eriksen. Den er tilfeldigvis identisk med tidligere angrep fra hans nyinnkjøpte drabanter på laget, redaktørene i Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad. Mediemakthaverne har som kjent gjort iherdige forsøk på å få Vestfold Blad klistret til "Smiths Venner", åpenbart i den hensikt å svekke vår redaksjonelle troverdighet.

For sin egen troverdighets skyld bør Eriksen forholde seg til aksjonærregisteret, slik han finner det blant annet i Brønnøysund. Smiths Venner har ikke en eneste aksje i Vestfold Blad, ei heller noen annen innflytelse over Vestfold Blad som redaksjonelt produkt! Mener han selv etter dette å kjenne ”lukten av kristen manns blod”, får han minne seg selv om at det ikke er bekjennelsesplikt for aksjeeiere.

Sverre Aamodt er administrerende direktør, Vestfold Blad

Eriksen ser på oppsigelser

Eriksen ser på oppsigelser

A-pressen har nådd målet om å kjøpe Edda, selv om noen aviser må selges. Nå skal synergiene tas ut. 

AV Martin Huseby Jensen [15.08.2012 14:09]

Et nesten tre kvart års arbeid ble onsdag belønnet med Medietilsynets godkjennelse av A-pressens oppkjøp av Edda Media. Betingelsen er at sju aviser må selges

- Dette er en viktig dag for lokale medier i Norge. Og det er et resultat vi er godt fornøyd med, selv om det er med en bismak, forteller Thor Gjermund Eriksen. 

Tre prosent på bunnlinjen

Bismaken konsernsjefen kjenner er at godkjennelsen betinger salg av i alt sju avistitler. Varden var A-pressen allerede pålagt å selge av Konkurransetilsynet. Medietilsynet har i dialog med A-pressen lagt til Østlandets Blad, Smaalenenes Avis, Ås Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Rakkestad Avis.

Avisene i Enebakk og i Ås har tilsynet anført at må selges sammen med Østlandets Blad på grunn av konkurranseforholdene. 

De sju avisene utgjør rundt 350 millioner kroner av A-pressens omsetning. Uten disse titlene ville mediekonsernet hatt 5,2 milliarder kroner i omsetning i fjor. Driftsresultatet til titlene ligger på i underkant av 20 millioner kroner og utgjør omtrent tre prosent av det totale driftsresultatet til A-pressen. 

Nå begynner jakten på kjøpere, og på dette feltet sier Eriksen at tilsynet har gitt selger god tid til at de kan «skynde seg sakte» og understreket flere ganger under pressekonferansen viktigheten av å sikre disse avisenes fremtid. 

Konsernsjefen forsøker ikke å legge skjul på hvor dårlig løsning han mener dette er og karakteriserer medieeierskapsloven, som ikke iberegner Aftenpostens opplag i Follo, som like relevant som et oslokart i London. 

Takker Smiths Venner

Eriksen sier det er underlig at Aftenpostens opplag i Follo ikke er relevant når de ønsker å kjøpe Østlandets Blad, mens at de er eiere av Halden Arbeiderblad er det. 

- Vi får sende en takk til Smiths Venner for at de fikk Vestfold Blad opp å stå i fulldistribusjon, for den teller med i vurderingen. Aftenposten er regionavis i Bærum, mens den i Follo er en overregionsavis. 

A-pressen har nå tre uker på seg for å vurdere om de vil klage vedtaket fra tilsynet inn for Medieklagenemnda. Det mener Eriksen er relevant i arbeidet med nytt lovverk for medieeierskap. 

Klager mediekonsernet kan de sju titlene uansett ikke integreres før et endelig vedtak forligger fra nemden. 

Nå skal synergiene tas ut, og da begynner Eriksen med å se på ledelsen. Etter det Journalisten forstår vil de som kan være aktuelle å si opp få beskjed om dette i løpet av en uke. Eriksen sier at han ikke har tatt noen avgjørelser ennå, men sier at han selvsagt har tenkt på hvor synergiene skal tas ut. 

Kvart milliard

I midten av Mars sa Eriksen til delegatene under Arbeiderbevegelsens Presseforbunds årsmøte at det er synergieffekter på inntil en kvart milliard kroner.

- Vi er her i en unik situasjon i konstnadseffektiviseringen. Hver for oss måtte vi gått dypere inn i kjernevirksomheten som journalistikk og utvikling.

 Jo mindre kostnader A-pressen har i konsernledelsen og sentrale virksomheter, sier Eriksen, desto mer ressurser kan mener han kan brukes på kjernevirksomheten.

Han slo fast under pressenkonferansen at det vil komme nedbemanning som følge av fusjonen. A-pressen har uten de sju avisene 3.500 ansatte. 

Jakter kjøpere

Jakten på kjøpere til avisene er i gang, og ifølge konserndirektør Glenn Veiby har konsernet mottatt flere henvendelser fra interessenter som ønsker å kjøpe aviser. Det være seg både industrielle, lokale og finansielle investorer. 

Hva slags frister det opereres med gjorde Eriksen klart at ikke er offentlig. 

Det kan være at A-pressen vil sitte med minoritetsposter i avisene Medietilsynet krever solgt, mens Varden som Konkurransetilsynet har pålagt A-pressen å selge må mediekonsernet helt ut av. 

A-pressen må selge sju aviser

A-pressen må selge sju aviser

Medietilsynet krever storsalg av småaviser for at fusjonen mellom Edda og A-pressen skal kunne gjennomføres.

AV Martin Huseby Jensen [15.08.2012 09:08]

I dag trakk Medietilsynet konklusjonen av sin utredning og av diskusjonene med A-pressen. Disse må ut av det nye konsernet før det kan etableres:

• Østlandets Blad

• Vestby Avis

• Enebakk Avis

• Ås Avis

• Smaalenenes Avis

• Rakkestad Avis

I tillegg kommer Varden, som også Konkurransetilsynet forlangte solgt, og Demokraten som allerede er avhendet.

Utfordrende eierskap

Det er på tampen av fjoråret at A-pressen kunngjør kjøpet av Edda Media. Med Thor Gjermund Eriksen i spissen betaler konsernet 1,7 milliarder kroner for å sikre seg lokalavisene. 

Kjøpet har ikke gått knirkefritt. Et fusjonert Edda og A-pressen har i Østviken og Vestviken langt høyere andel av markedet enn loven tillater. A-pressen har lenge argumentert at dette er på grunn av en utdatert lov som ikke tar med for eksempel Aftenposten i beregningene siden den gis ut i Oslo og det er utgiverstedet som teller. 

Konkurransetilsynet er blant instansene som vurderer oppkjøpet. Tilsynet er særlig bekymret for nyhetskonkurransen i Fredrikstad og Telemark, i tillegg uroer annonsekonkurransen i samme markedene og i Tønsberg og Drammen tilsynet. I april varsler tilsynet stoppordre. I deres foreløpige vurdering sier tilsynet nei til overtakelse av Fredriksstad Blad, Drammens Tidende, Tønsbergs Blad og Varden.

Samme dag legger Medietilsynet ned et midlertidig forbud mot at fusjonen kan gjennomføres. Oppkjøpet godkjennes likevel. 

Mykere krav

Det går to måneder før Konkurransetilsynet fatter vedtak. I mellomtiden har medieanalytiker Henrik Schultz sagt at han tviler på et massesalg av aviser. Det er ingen lang kø av kjøpere. Journalisten redaktør Helge Øgrim mener det er ingen grunn til at A-pressen skal få unntak fra loven

Konkurransetilsynet er til gjengjeld mykere. De har sammen med A-pressen kommet frem til at salg av Demokraten og Varden holder for å godkjenne oppkjøpet. Varden står ennå uten ny eier, mens Agderposten går inn som største eier i Fredrikstad

Samme dag er det klart at selve transaksjonen mellom Mecom og A-pressen er gjennomført. Mecom tjener sågar noen ekstra millioner kroner på sterk kronekurs.

Trolig salg

I begynnelsen av juni sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus i Medietilsynet at det er vanskelig å se for seg en fusjon uten salg av flere aviser. Til Journalisten sier Guthus at de sammen med A-pressen vil forsøke å få til en minnelig løsning. 

- Det kan innbefatte nedsalg. Det kan være at A-pressen foreslår salg. Men dersom vi ikke blir enige har vi varslet mulige vedtak - salgspålegg er et mulig vedtak, sier han.

Trønderne kommer

Under hele prosessen, fra forhandlingene og frem til i sommer, er Polaris Media med Per Axel koch i ledelsen  på jakt etter Edda. Koch legger inn et bud på mediekonsernet i siste liten, men det kommer til kort siden  prisen han er villig til å gi for avisene, og som ville gjort Polaris Media til et nasjonalt medieselskap, er 100 millioner kroner lavere enn A-pressens. 

Til gjengjeld mener Koch at Polaris er et bedre alternativ for Edda Media og for mediemangfoldet siden det ikke finnes lovgivning og markedsmekanismer som vil hindre kjøpet. Men i juni melder den standhaftige medielederen pass. Transaksjonen er gjennomført og det nærmeste han kommer Edda er eventuelle smuler fra Thor Gjermund Eriksens bord når noen av konsernets aviser skal selges.

Noe Koch sier han ikke er interessert i.

Krever redaksjonell kompetanse

Norsk Journalistlag hadde ventet at A-pressen måtte selge seg ned for å få kjøpet av Edda Media godkjent. Samtidig understreker NJs leder Elin Floberghagen at den som skal kjøpe en eller flere av avisene må ha kompetanse på redaksjonell drift og evne til å utvikle de aktuelle mediene videre.

 – Det som er viktig for Norsk Journalistlag nå, er å bistå våre medlemmer i de avisene som må videreselges fra A-pressen. Vi er opptatt av at arbeidsplassene må bevares, og at kvaliteten på journalistikken i disse mediene styrkes.  A-pressen og nye eiere har et ansvar for å sikre mediemangfoldet, skriver Floberghagen i en pressmelding.

 

 

Mecom vil ut av Danmark

Mecom vil ut av Danmark

Nå skal Berlingske Media også være til salgs.

AV Martin Huseby Jensen [09.08.2012 10:33]

Det er den danske næringslivsavisen Børsen som melder at medieselskapet Mecom vil helt ut av skandinavia. Salg av Berlingske Media, som igjen eier Berlingske Tidende, B.T., Weekendavisen og flere lokalaviser, skal være høyest på ønskelisten til Mecoms største aksjonærer.

Ifølge avisen, gjengitt i danske Journalisten da Børsens artikkel ligger bak betalingsmur, skal de største aksjonærene presse hardt på for å få gjennom et salg av medievirksomheten som nå står for 40 prosent av Mecoms omsetning. 

Aksjonærene skal være utilfredse med utviklingen i Mecom og angivelig skal det være press på å dele opp selskapet. En prosess med å selge unna all virksomhet i mediekonsernet skal ifølge en anonym kilde være under planlegging.

Det er halvannen måned siden salget av Edda Media til A-pressen ble gjennomført. I midten av juli ble det kjent at den nylig tiltrådte konsernsjefen i Mecom, Tom Toumazis trakk seg fra stillingen. Han forklarte i en børsmelding at selskapet så helt annerledes ut da han tok jobben, men etter salget av Edda Media og polske Presspublica mente han det ikke lenger var behov for ham.

I august i fjor sa han til Journalisten at han ikke ville selge Edda Media

A-pressens nettbetalingspilot

A-pressens nettbetalingspilot

Glåmdalen legger opp til totalabonnement på nett og papir.

AV Martin Huseby Jensen [03.08.2012 15:19]

En gang på senhøsten kaster A-pressen seg på årets trendbølge, digital betaling på nett. De følger da Polaris Medias Møre-Nytt, Schibsteds Fædrelandsvennen, og Edda Medias Drammens Tidende og Tønsbergs Blad.

Ifølge Pål Nedregotten vil A-pressen lage en modell som er inspirert av Fædrelandsvennen, selv om den ikke er helt lik. Direktøren for digitalutvikling i konsernet sier det ikke handler om å skynde seg, men å finne beste løsning. Han er han opptatt av å holde på trafikken og skjeler til Kristiansand hvor en stor andel av trafikken forduftet etter at betalingsløsningen ble lansert.

Fordelen, sier han, er at A-pressen også får mulighet til å vurdere prosjektene i Drammen og Tønsberg. Den første har en totalmodell, mens den andre ikke har papirproduktet med i sin betalingsløsning.

Tapte inntekter

Selv er han nysgjerrig på balansen i Fevennens inntekter. Hvor mye tjener de på abonnement satt opp mot annonseinntektene med tanke på de dalende lesertallene.

- Vi forsøker å finne en innholdsbalanse til nett som gjør at vi ikke mister lesere.

- Dere har med papiravisen i pakken. Hvordan har dere tenkt å løse momsproblematikken?

Momsen en faktor

- Godt spørsmål. Moms er en faktor vi må ta høyde for, men vi eksperimenterer uavhengig av hvilken løsning som kommer på momsen denne høsten.

Prisingen av tjenesten er ennå ikke klart, men vil være på plass i løpet av kort tid. Nedregotten sier det er flere gode kandidater til å teste ut betalingsløsninger i A-pressen.

- Men først skal vi evaluere. Vi skal ikke rushe dette. 

Edda styrker bunnlinjen

Edda styrker bunnlinjen

Medieselskapet leverte åtte millioner bedre i første halvår. – I tråd med planen, sier den nye styrelederen.

AV Martin Huseby Jensen [25.07.2012 11:15]

Transaksjonen er gjennomført, og Demokraten solgt. Varden venter på ny eier og Medietilsynet på avklaring om hvilke andre løsninger A-pressen har for et sammenslåing med Edda Media. 

I mellomtiden har konsernsjef Thor Gjermund Eriksen tiltrådt som styreleder i Edda Media, og har fått med seg økonomidirektør Glenn Veiby som styremedlem i påvente av at integrasjonsforbudet skal heves

Svakere annonsemarked

Edda kan se tilbake på en driftsmargin på 11 prosent i årets seks første måneder, etter å ha levert et driftsoverskudd på 120 millioner kroner. Det er ifølge en pressemelding fra Edda åtte millioner kroner bedre enn ved samme tid i fjor.

Omsetningen i perioden var på 1,1 milliarder kroner. Det er også en økning på åtte millioner, hjulpet av opplagsinntekter, opp seks millioner, og øvrige inntekter, opp tolv millioner. Annonseinntektene går motsatt vei, ned ti millioner kroner i perioden. 

Styreleder Eriksen mener at den underliggende utviklingen i markedet tydeliggjør ytterligere behovet for at fusjonen skal gå gjennom. 

– Det betyr at vi sammen kan styrke annonseinntektene og redusere kostnadene, sier han og legger til at resultatet er i tråd med planen. 

Øker digitalt

Lønnskostnadene er redusert med en million kroner, mens samlede kostnader i først halvår er opp én million kroner til 990 millioner. 

I først halvår stod den digitale delen av konsernet for 14 prosent av den samlede omsetningen. Samtidig økte brukerveksten på digitale tjenester med 30 prosent i perioden. Mobil øker mest med en vekst på 200 prosent. 

– Det er avgjørende for oss å opprettholde en sterk digital vekst, og vi er glade for at vi har evnet å bygge sterke digitale posisjoner lokalt. Vi har tro på at denne veksten også vil fortsette, spesielt knyttet til våre mobile utgaver. Samtidig satser vi nå offensivt på å fornye og utvikle våre posisjoner på papir, der vi har hovedtyngden både av våre brukere og våre inntekter, sier konsernsjef Karl Gunnar Opdal.

Salg av Østlandets Blads bygg i Ski er bokført med en gevinst på sju millioner kroner.

– Lite sannsynlig

– Lite sannsynlig

Redaksjonsklubben i Varden tror ikke Hallgeir Skogen kommer til å overta avisa.

AV Glenn Slydal Johansen [16.07.2012 10:07]

Tidligere i sommer ble det kjent at Konkurransetilsynet godkjente A-pressens kjøp av Edda Media. Men det forutsetter at mediekonsernet selger avisene Demokraten og Varden. Førstnevnte er allerede solgt, men Varden er fortsatt i spill.

Både Agderposten og Dagen er tidligere nevnt som mulige kjøpere. Nå skal den lokale gründeren Hallgeir Skogen være interessert i å kjøpe avisa, ifølge Telemarksavisa (TA).

Konserndirektør Are Stokstad i A-pressen vil ikke bekrefte overfor TA om konsernet er i samtale med Skogen, og viser til at salgsprosessen starter over sommeren.

– Lite sannsynlig

Klubbleder Marit Schulstok i Varden er også ordknapp med å kommentere Skogen som eier, men sier hun har liten tro på at det blir utfallet.

– Det er ikke veldig sannsynlig at Skogen overtar, sier Schulstok til Journalisten.

– Kan du utdype det?

– Nei, jeg ønsker ikke å kommentere det mer.

Salgskomité

På spørsmål om de ansatte er tatt med i salgsprosessen sier klubblederen at de har nedsatt en komité som består av tre personer fra klubben.

– Vi har besøkt Konkurransetilsynet i Bergen, Medietilsynet i Fredrikstad og Thor Gjermund Eriksen. Vi er invitert med på å mene noe om ny eier.

Schulstok legger til at hun ikke vet om de ansatte blir lyttet til, men at hun har tro på det.

Klubben er mest opptatt av at den nye eieren har finansielle krefter og mediekompetanse til å drive Varden videre.

Reduserte inntekter i Edda Media Buskerud

Reduserte inntekter i Edda Media Buskerud

Ga svakere resultat.

AV Glenn Slydal Johansen [06.07.2012 07:00]

Edda Media Buskerud AS, som i fjor bestod av Drammens Tidende, Laagendalsposten og Eiker Avis, fikk et driftsresultat på 25,6 millioner kroner i fjor.

Færre reklamekroner

Det er en nedgang fra 41 millioner kroner året før. Men administrerende direktør Mette Throndsen sier at det sammenlignbare tallet fra 2010 er noe lavere – 31 millioner kroner på grunn av regnskapsmessige endringer.

– Bunnlinja har krympet noe. Resultatnedgangen har sammenheng med reduserte reklameinntekter og nedgang i opplag, sier Throndsen.

Drammens Tidende og Laagendalsposten fikk samlet redusert opplaget med 3.080 eksemplarer fra 2010 til i fjor.

La ned avis

Eiker Avis bidro til det negative resultatet. Derfor ble gratisavisa nedlagt i fjor.

– Etter gjentatte år med negative resultater var det på tide å legge den ned.

Det ble i desember sagt at nettavisen skulle legges ned, men den fortsetter nå som en publiseringskanal for Eiker-saker fra Drammens Tidende.

Digitale inntekter

Driftsmarginen i Edda Media Buskerud endte i fjor på 8,5 prosent mot 10,1 prosent året før.

De digitale inntektene utgjorde i snitt 15 prosent, inkludert Eiker Avis, som hadde ni prosent. Høyest var Laagendalsposten, hvor de digitale inntektene utgjorde 16,7 prosent.

Edda-avklaring i august

Edda-avklaring i august

A-pressen har bedt om utsettelse.

AV Glenn Slydal Johansen [04.07.2012 11:41]

Det kommer likevel ingen avklaring fra Medietilsynet om A-pressens oppkjøp av Edda Media i løpet av juli. Ifølge en melding på tilsynets nettsider er den nye fristen satt til 15. august.

Sendte anmodning

Utsettelsen er kommet i stand etter at A-pressen har bedt tilsynet om å få mer tid. 

– Vi har den siste tiden hatt samtaler med A-pressen om minnelig løsning. Fra vår side er vi nær ved å kunne konkludere i saken. På grunn av interne prosesser har A-pressen kommet med en anmodning om vi kunne forlenge fristen for saksbehandlingen med et par uker. Dette har vi tatt hensyn til, og vi vil komme med vårt vedtak i saken 15. august 2012, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet i meldingen.

Ferietid

Direktør Gudbrand Guthus for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet utdyper overfor Journalisten at fristen kan utsettes utover 30. juli ut fra særlige hensyn.

– Det er interne prosesser de har behov for, også er det ferietid. Da mener vi det foreligger særlige hensyn, og da vi har den felles forståelsen med A-pressen, som gjør at vi kan utsette fristen, sier Guthus.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen vil ikke kommentere hva mediekonsernet trenger mer tid på, men sier at det ikke ligger noen dramatikk bak utsettelsen.

– Vi har en god dialog og er begge nær en konklusjon. Du skal nok ikke legge noe mer i dette enn at det er fellesferie, sier Eriksen.

Konkurransetilsynet godkjente

I forrige uke ble det klart at Konkurransetilsynet godkjenner A-pressens kjøp av Edda Media under forutsetning om at Demokraten og Varden selges ut av det nye mediekonsernet.

Demokraten har allerede fått nye eiere, mens et salg av Varden skal gjennomføres til høsten. 

A-pressen kan likevel ikke starte integrasjon av Edda Media ettersom Medietilsynet har nedlagt midlertidig forbud i påvente av endelig avklaring opp mot medieeierskapsloven. 

Nå er de en del av A-pressen

Nå er de en del av A-pressen

Nå får A-pressen ta over Edda, men fortsatt må de vente med integrasjonen av de to selskapene.

AV Martin Huseby Jensen [28.06.2012 10:25]

- Dette er en viktig dag for A-pressen og vi er glade for utfallet. Vi har gjennomført transaksjonen med Mecom og tar nå over Edda Media, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen.

I en børsmelding skriver Mecom Group at den sterke krona gjør at mediekonsernet har tjent 37,6 millioner kroner ekstra som følge av eurokursen. Dermed reduseres gjelden med nesten halvannen milliard kroner.

Eriksen forteller at A-pressen forhandlet kjøpesummen i norske kroner, og vil derfor ikke måtte ut med mer penger enn avtalt.

Mecom vil videre motta penger fra A-pressen tilsvarende kontantstrømmen Edda har generert fra nyttår og frem til i dag.

Gode eiere

I november i fjor kjøpte ledelsen i Rogalands Avis avisen fra A-pressen, nå har de sammen med Agderposten kjøpt Demokraten fra A-pressen.

- Dette er gode og industrielle eiere. Det er en god løsning for Demokraten, og det er en god løsning for oss, sier Eriksen.

Agderposten vil eie 90 prosent av aksjene i Demokraten, mens Tanke Media, som eier Rogalands Avis vil de resterende 10 prosentene. Ifølge daglig leder Raymond Lind i Tanke Media vil de ha ansvaret for selve driften i Demokraten.

– Dette er ikke noe vi har planlagt, men en forespørsel vi har fått fra A-pressen. Vi var først skeptiske, men fant såpass mange mulighet til å skape synergieffekter mellom RA og Demokraten – selv om det er langt mellom Stavanger og Fredrikstad – at det ble interessant, sier Lind Rogalands Avis.

Vurderer Varden

Administrerende direktør Nils Gauslaa i Agderposten forteller at de to eierne utfyller hverandre godt. Han mener det er særlig heldig å ha med Tanke Media siden de er vant med å drive en nummer to-avis.

Gauslaa forteller videre at det var A-pressen som kontaktet Agderposten om kjøp av Demokraten. Han vil ikke si hvor mye de har måttet betale for avisen som så langt ikke har klart å gå med overskudd.

- Det er en sum der, men den er ikke særlig avskrekkende. Ser man på historikken og eierandelene er det grenser for hvor høy den kan være.

Direktøren, som var på vei til Fredrikstad da Journalistens snakket med ham, forteller at de så på kjøpet av Demokraten som en mulighet til å ekspandere. Han erkjenner at det er en risiko forbundet med kjøpet siden Demokraten sliter med røde tall.

- Nå skal vi møte de ansatte og bli kjent med avisen, og på sikt skal vi forsøke å oppnå lønnsomhet, men det er for tidlig å komme med noen erklæringer.

- Hva med Varden, er dere interessenter?

- Vi kjenner Varden godt og vi vil vurdere den når salgsprosessen starter. Vi har i dag ikke innsyn i bedriften, men må vurdere å be om det.

Midlertidig forbud

I Varden går prosessen fremover. Eriksen sier at de vil bruke den tiden de har til rådighet for å få til en løsning som er god for avisen. Han har ingen kommentar til hvilke eller hvor mange aktører som er på banen.

Selv om stemningen er høy i A-pressens hovedkontor i Akersgata etter at transaksjonen er gjennomført, avventes konklusjonen fra Medietilsynet. Frem til den foreligger har tilsynet nedlagt forbud mot integrasjon av de to selskapene.

Medietilsynet har til slutten av juli på seg med å konkludere og gi eventuelle pålegg. Direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus sier at selv med salg av de to aktuelle avisene er det et stykke ned til de regionale eierskapsbegrensningene i Østviken og Vestviken. Kanskje særlig i førstnevnte region.

Han lover at en konklusjon fra dem vil komme snart.

- Den vil komme i løpet av relativt kort tid og langt tidligere enn fristen om en drøy måned.

...........

Tilbake til forsiden